Academie voor Samenlevingskunst

naar een menswaardige economie en samenleving

voor wie is het?
Voor iedereen die streeft naar een menswaardige economie en samenleving, of dat nu met een partner is in een huishouden, collega’s in een bedrijf of organisatie, gelijkgestemden in een woon- en/of werkgemeenschap of als betrokken burger in de huidige maatschappij. Voorkennis op wat voor vlak dan ook is niet nodig, uitgangspunt ben jij zoals je hier en nu bent.

Baukelien Franken (53) sociaal ondernemer: “Ik ben al een tijdje onderweg in mijn ontwikkeling. Deze opleiding voelde als een soort logische volgende stap. Je maakt onderdeel uit van de opleiding, daarmee heb ik veel invloed op mijn eigen leerproces. Dat spreekt me enorm aan. Ik weet nu veel beter hoe alles in deze wereld zich verhoudt met elkaar en vooral ook wat mijn positie daarin is.” Lees hier het hele interview.

wat bieden we?
We bieden een gevarieerd (ervaringsgericht) programma (op basis van het zo binnen/zo buiten-principe) waarin je door middel van experimenten en oefeningen kunt ervaren hoe je deel uitmaakt van een levendige en zichzelf voortdurend omvormende (sociale) werkelijkheid, wat je werk- en levensdoelen in die werkelijkheid zijn en hoe je die op een sociaal vernieuwende en economie omvormende manier kunt realiseren. Nogmaals, voorkennis op wat voor gebied dan ook is niet nodig. Sterker nog, allerlei ideeën over wat economie en samenleven is of zou moeten zijn, kunnen ook in de weg zitten.

hoe werkt het?
Je onderzoekt hoe je binnenwereld samenhangt met de uiterlijke (sociale) werkelijkheid, je experimenteert met je intuïtie, je maakt je eigen werk- en levensdoelen helder, je werkt en leert samen op basis van gelijkwaardigheid, je verdiept je op een liefdevolle manier in geld en het nemen van besluiten.

Steeds een zaterdag per maand, tien zaterdagen in een jaar, na elk jaar kijk je of, en zo ja, hoe je verder wilt.

Gina van den Berg (41) doet Sociale Activering bij een Welzijnsorganisatie: “De opleiding brengt mij bewuste, doorleefde inzichten over wie ik nu werkelijk ben als mens. Om van daaruit keuzes te maken vanuit mijn hart en zo een bijdrage te leveren aan een betere samenleving. Het mooie is dat je altijd kunt instappen omdat de opleiding aansluit bij jou, vanuit wie je op dat moment bent.Lees hier het hele interview.

dit zijn de modules:
in het eerste jaar:

 • zo binnen/zo buiten
 • vrij, gelijk, samen,
 • zes sleutels (Ik ben, relatie, eigendom, Aarde, waarde, organisatie)
 • levensloop en verwerking

in het tweede jaar:

 • geld
 • besluitvorming
 • vrij, gelijk, samen,
 • zes sleutels
 • maatschappelijke opstellingen
 • levensloop en verwerking

in het derde jaar vorm je een werkgemeenschap (werkplaats) van mensen die elkaar helpen hun levens- en werkdoelen te verwerkelijken

data van de bijeenkomsten 2018/2019

De bijeenkomsten vinden plaats in Het Veerhuis in Varik op de volgende dagen: vrijdag 28 september en zaterdag 29 september, en verder de zaterdagen 27 oktober, 24 november, 22 december, 26 januari 2019, 23 februari, 23 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni.

kosten*
de eerstejaars betalen een vast bedrag:

 • €  800,– voor studenten en mensen mensen met een uitkering,
 • € 1200,– voor mensen met een kleinere beurs,
 • € 1600,– voor mensen met een grotere beurs.

* alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief maaltijden tijdens de academiedagen. De prijs mag nooit een reden zijn om niet deel te nemen.

Eric Feldmeijer, deelnemer aan het eerste jaar: “De Academie voor Samenlevingskunst is voor mij een open source proeftuin: een plek om tot nieuwe inzichten en perspectieven te komen in een sfeer van openheid en transparantie, waar niets vastligt en iedereen mag meedoen en bijdragen.” Lees hier het hele interview.

nadere informatie en aanmelden

zie ‘informatie & aanmelden‘.

tot slot
voor vragen of een afspraak kun je altijd bij mij terecht. Mail jac@economytransformers.nl of bel 06-14687873

hartelijke groet,

Jac Hielema
Academie voor Samenlevingskunst