School voor Samenlevingskunst

Wil je met je werk bouwen aan een mooiere wereld? Durf je dat niet omdat je bang bent te weinig geld te verdienen? Zou je samen met anderen een eigen woon-, werk- of leefgemeenschap willen creëren op basis van gelijkwaardigheid? Verlang je naar meer zin voor de dingen die je doet? Zou je überhaupt de kwaliteit van je wonen, leven en werken willen verhogen? Dan is de School voor Samenlevingskunst iets voor jou.

Wat leer je op de School voor Samenlevingskunst?
Je maakt de stap van toeschouwer naar deelnemer van de samenleving waar je deel van uitmaakt. Van iemand die zich aanpast en invoegt naar iemand die creëert en leeft vanuit liefde voor het (samen)leven. Je maakt er je levens- en werkdoelen helder en streeft naar de vervulling ervan. Je voorziet je ermee in je bestaan en in de behoeften van anderen.

Wat krijg je op de School voor Samenlevingskunst?
een meer vervuld leven waarin je weet wat je doet, je je onderdeel voelt van een geheel, je je ermee voorziet in je bestaan en tegelijkertijd bouwt aan een mooiere wereld voor alle mensen,

je ontwikkelt zelfbewustzijn, je weet wie je bent, wat je kunt en wat je wilt, zowel naar binnen toe met betrekking tot je woon-, werk- en levensdoelen als naar buiten toe met betrekking tot je leef-, werk- en geldsituatie,

je ontwikkelt bewustzijn van de wereld, je weet wat er speelt, je weet waarom en hoe het zo speelt, je hebt inzicht in hoe je het jouwe in kunt voegen in de wereld zoals die nu is om het een beetje mooier te maken,

je wordt onderdeel van het netwerk van Economy Transformers en Het Veerhuis; een beweging van mensen die ideeën ontwikkelen en initiatieven nemen die economie en samenleving vernieuwen,

je doet geen examens en je haalt geen diploma, het leven is jouw examinator, het zal je tonen of je jezelf reële doelen stelt die bij jou horen en of je ze ook weet te verwerkelijken. Wel ontvang je een bewijs van deelname na elk afgerond jaar tijdens de feestelijke afsluiting van het jaar…

Na elk jaar beslis jij in overleg met je docenten en je medestudenten of je verder gaat.

Voor wie is deze opleiding geschikt?
Om deel te kunnen nemen aan de School voor Samenlevingskunst is voorkennis op wat voor vlak dan ook niet nodig. Uitgangspunt ben jij en hoe jij hier en nu denkt, voelt, leeft en doet in de levens-, leer-en werksituatie zoals die hier en nu is. Wel voel je een verlangen om je idealen helder te krijgen en die alleen of samen met anderen te verwerkelijken en ben je bereid te reflecteren op je eigen denken en handelen, je liefdevol uitéén te zetten met je geldsituatie en om samen met je mededeelnemers een veilige bedding te vormen waarin alles onderzocht, uitgesproken en gedaan kan worden om jezelf te kunnen ontwikkelen tot samenlevingskunstenaar.

docententeam
In de school geven inmiddels vier mensen les. Van Jac en Damaris leer je over de toekomst, waar je naar verlangt en hoe je hier mede schepper van kunt zijn. Inge Knoope helpt je met het systemisch werken inzicht te krijgen in het maatschappelijke vraagstuk waar jij betrokken bij bent en hoe jij je daar op dit moment toe verhoudt, wat jouw rol daarin is. Zo kan ook helder worden welke belemmeringen mogelijk nog in de weg zitten om jouw levens- en werkdoelen tot werkelijkheid te laten worden. Marjon van Opijnen brengt lichaamsgericht werken in de school om wakker te worden voor wat je lichaam je te vertellen heeft over waar je naar verlangt en wat je daarin nog tegenhoudt. Voor meer informatie zie docenten.

data van de bijeenkomsten 2018/2019

De bijeenkomsten vinden plaats in Het Veerhuis in Varik op de volgende dagen: vrijdag 21 en zaterdag 22 september, en verder de zaterdagen 13 oktober, 17 november, 15 december, 19 januari 2018, 16 februari (beginweekend van de voorjaarsvakantie in een deel van het land), 16 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni

kosten*
de eerstejaars betalen een vast bedrag:

  • er zijn twee gesponsorde plaatsen beschikbaar **,
  • € 1200,– voor mensen met een kleinere beurs,
  • € 1800,– voor mensen met een grotere beurs

* alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief maaltijden tijdens de studiedagen.

** als je in aanmerking wilt komen voor een gesponsorde plaats, stuur dan je motivatiebrief met de reden waarom jij vindt dat je daarvoor in aanmerking komt plus motivatie voor de opleiding naar jac@economytransformers.nl.

nadere informatie en aanmelden
zie ‘informatie & aanmelden‘.

oriëntatiedagen en informatie-avonden
zie agenda hiernaast

tot slot
voor vragen of een afspraak kun je altijd bij mij terecht. Mail jac@economytransformers.nl of bel 06-14687873

hartelijke groet,

Jac Hielema
School voor Samenlevingskunst