Welkom

Iedereen is een Economy Transformer. Simpelweg omdat we allemaal deel uitmaken van één wereldwijde economie waarin iedereen produceert, distribueert en consumeert, de één wat minder, de ander wat meer. De manier waarop we produceren, distribueren en co …

lees meer…


   

ET Academy start driejarige opleiding tot samenlevingskunstenaar

Voel jij een (onbestemd) verlangen om jouw bijzondere bijdrage te leveren aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk dat je raakt? September 2016 start Economy Transformers een driejarige ervaringsgerichte opleiding tot samenlevingskunstenaar w …

lees meer...

oriëntatiedag Economy Transformers Academy

Hoe ontwikkel je je tot een samenlevingskunstenaar? Dat is iemand die speels liefdevol creatief omgaat met tegenstellingen als vrij en samen, het individuele en het collectieve, het zelf en het andere, het vrouwelijke en het mannelijke, het wetenschapp …

lees meer...

De kosten mogen geen belemmmering zijn voor deelname aan ET academy

We zijn zoekende naar de juiste manieren waarop we de academy financieren en hoeveel deelnemersbijdrage we kunnen en willen vragen. In overleg met bestaande en nieuwe deelnemers zijn we nu op het volgende uitgekomen. voor de eerstejaars: Met de mensen …

lees meer...

Afronden, evalueren en voorbereiden

De afgelopen weken stonden in het teken van afronden, evalueren en voorbereiden. Zo namen we tijdens Het Vuuratelier afscheid van de lente en verwelkomden we de zomer. Er waren weer veel nieuwe mensen die kennismaakten met Economy Transformers. Een dee …

lees meer...

Quotes van mensen die ET ondersteunen

Herman Wijffels (hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht): “ET Academy is een plek waar mensen fundamenteel met elkaar nadenken over nieuwe economische uitgangspunten en hoe je die zelf kan verwerkelijken. …

lees meer...

Quotes van pioniersstudenten

Nikkie Sicking (student pioniersjaar ET academy): “Ik droom van een samenleving waarin we op een duurzame manier zorgdragen voor onszelf, de ander en de aarde. In deET academy leer en ervaar ik hoe we gezamenlijk aan de noodzakelijke transitie voor dez …

lees meer...

Damaris spreekt over de zes dimensies tijdens het grootste kennisfestival

Wat zijn de zes dimensies? Ik ben, dialoog, organiseervormen, waardebepaling, eigendom en Aarde. Wat kun je ermee? Damaris introduceert de zes dimensies aan het publiek tijdens het grootste kennisfestival van Nederland, hoe ze zijn ontstaan, hoe ze wer …

lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen bij ET? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. We streven ernaar eens per maand een nieuwsbrief te versturen.