streven naar zelf gestelde doelen in verbinding met het geheel

 

organisatie

Onze organisatie en de organisatievorm die daarbij hoort is volop in beweging.

Huidige stand van zaken:
Tot nu toe hebben we een Fonds op Naam bij de Iona Stichting waarop belastingvrije giften welkom zijn. Daarnaast is er een zakelijke rekening welke Damaris beheert voor ET solutions en ET academy. Er is een kerngroep ontstaan die steeds steviger staat en daar is recent dragende Schaal bijgekomen.

Het kernteam:
Het kernteam is het besluitvormings- en afstemmingsorgaan voor de groeiende ET organisatie. Zij is bedoeld om te zorgen dat alle verschillende loten op elkaar blijven afgestemd waardoor de zorg voor het geheel gewaarborgd wordt. Er worden besluiten genomen die het geheel aan gaan zoals het kiezen van samenwerkingspartners, het kiezen van onze eigen organisatie structuur en aangaan van financiele verplichtingen.

Op dit moment bestaat het kernteam uit de volgende mensen:

  • Damaris Matthijsen, ET en ET solutions
  • Jac Hielema, ET academy
  • Ferdinand Zanda, ET community / IT
  • Jayne Slot, ET
  • Henry Mentink, samenwerkingspartner het Veerhuis

De schaal:
Naast het kernteam ontstond aan een dragend orgaan dat we de schaal genoemd hebben. Zij is ontstaan vanuit de behoefte van de direct betrokkenen om een plek te hebben waar alle mensen die met woorden en daden Economy Transformers mee dragen elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar je je weer kan verbinden met de essentie van ET en met elkaar. Een soort plek om op te laden aan elkaar en bij de bron. Elkaar te dragen in het werk. Ook op elkaar afstemmen dus maar op een andere manier dan in het kernteam.
De schaal komt minimaal om de twee maanden een keer bij elkaar. Het karakter van de ontmoeting is open. Het is een ruimte waar we vooral kunnen luisteren en delen wat er speelt en waarin we de verbinding met de bron voeden.

Naast het kernteam zitten hier nu in:

  • Aurora Venancio
  • Marcel Pool

Wat nog meer?
Nu merken we dat we ook behoefte hebben aan een eigen juridische structuur, al dan niet met de functie van een ANBI status. In eerste instantie kan deze vorm wellicht gekozen worden naast het bestaande ET Fonds op Naam bij de Iona Stichting. We zijn met elkaar aan het onderzoeken welke (juridische) organisatievorm het beste onze manier van willen werken met elkaar ondersteunt. Is dat een cooperatie, een sociocratische cooperatie of stichting, is dat een uitvoerend orgaan of alleen maar een ondersteunend, dragend orgaan dienstbaar aan de schaal en het kernteam? Het is een spannend onderzoek waarin we jullie graag meenemen middels blogs op onze website.