Economy Transformers Academy

Economy Transformers Academy is in 2017 weer gestart met een nieuw academisch jaar. 10 deelnemers hebben zich hiervoor gemeld en we zijn voortvarend van start gegaan. Mensen blij, wij blij. We ontwikkelen gestaag door en dat doet goed. Zo zijn ook de online modules gestart. Zodat je niet alleen ‘life’, maar ook ‘online’ mee kunt doen. Bedoeld voor iedereen die ernaar verlangt persoonlijk bij te dragen aan een Aarde- en menswaardige samenleving. De modules zijn nog in de testfase. Een donatie geeft je toegang tot de modules en daarmee maak je het mogelijk dat wij de modules kunnen produceren. Dank daarvoor!

is de Academie misschien iets voor jou?
Raakt de nood in de wereld je? Berust je, omdat je hebt opgegeven én brandt er nog een vlammetje dat je wilt ontsteken? Ben je juist fantastisch bezig én knaagt er iets? Zou je meer uit jezelf willen halen? Zinvoller werk willen doen? Of loop je juist al jaren rond met dé oplossing als iedereen maar zou luisteren? Dan verlang je misschien naar iets als Economy Transformers Academy.

wat leer je er?
Je ontwikkelt er je bewustzijn van duaal naar non-duaal. Van iemand die overleeft vanuit angst voor het bestaan naar iemand die leeft vanuit liefde voor het (samen)leven. Je maakt er je levens- en werkdoelen helder en streeft naar de vervulling ervan. Je voorziet je ermee in je bestaan. Gedragen door een gemeenschap waar je als co-creator deel van uitmaakt.

tijd en rust
Economy Transformers Academy is een plek waar je tot rust kunt komen in de bedding van een groep. Terwijl de wereld juist om actie roept, vertraag jij je denken en handelen. En neem je de tijd om je liefdevol te verdiepen in jezelf, de ander, de samenleving in het algemeen en de economie in het bijzonder.

waarom vertragen?
Om tot doorvoelde en doorleefde inzichten te komen. Om er vervolgens krachtig en door jezelf bepaald weer uit te komen. Een plek ook waar je leert om liefdevol om te gaan met de tegenstellingen van het leven. Ze als samenlevingskunstenaar humorvol te doorzien, als kracht in te zetten en ermee te spelen: geest/materie, mannelijk/vrouwelijk, individu/gemeenschap, cultuur/economie, capaciteit/behoefte, vrij/samen enzovoort.

deelnemersvoorwaarden
Om deel te kunnen nemen aan de academie is voorkennis op wat voor vlak dan ook niet nodig. Uitgangspunt ben jij en hoe jij hier en nu denkt, voelt, leeft en doet in de levens-, leer- en werksituatie zoals die hier en nu is. Wel voel je een verlangen om je idealen helder te krijgen en die alleen of samen met anderen te verwerkelijken en ben je bereid te reflecteren op je eigen denken en handelen, je liefdevol uitéén te zetten met je geldsituatie en om samen met je mededeelnemers een veilige bedding te vormen waarin alles onderzocht, uitgesproken en gedaan kan worden om jezelf te kunnen ontwikkelen tot samenlevingskunstenaar.

duur en tijden
De opleiding tot samenlevingskunstenaar duurt drie jaar. Je komt eens per maand een zaterdag van 10 uur tot 21.30 uur bij elkaar in Het Veerhuis in Varik en volgt een ochtend-, middag- en avondblok. In totaal zijn er dertig bijeenkomsten. Een lunch neem je zelf mee. De avondmaaltijden verzorgen we voor elkaar of laten we tegen betaling door derden voor ons verzorgen. Bovendien krijg je toegang tot ET academy online waar je alle lessen nog eens na kunt lezen en alle oefeningen nog eens voor worden gedaan. Ook vind je je huiswerkopdrachten online. De docenten garanderen de kwaliteit van de inhoud. Jij bent verantwoordelijk voor de diepgang van de opleiding, je haalt eruit wat je erin stopt.

inhoud van de opleiding
Tijdens de opleiding verdiep je je liefdevol in jezelf en jouw levenssituatie (mens) en de economie en samenleving (wereld). Je ontwikkelt je non-duaal (intuïtief) denken en het bewustzijn dat alles wat je doet er ook toe doet (deelnemersbewustzijn). Ook ontwikkel je aan de hand van ‘vrij, gelijk, samen’ en de zes dimensies (Ik ben, dialoog, eigendom, organiseervormen, waardebepaling en Aarde) methodes om je te verdiepen in persoonlijke- en maatschappelijke vraagstukken die leiden tot doorvoelde en doorleefde (gemeenschappelijke) inzichten op grond waarvan je zekere besluiten kunt nemen met betrekking tot je levens-, leer- en werkdoelen.

in het eerste jaar doe je de volgende modules:

 • eigen wijs denken,
 • eigen wijs doen,
 • vrij, gelijk, samen,
 • de zes dimensies,
 • de geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens,
 • hoe verhoud ik me tot geld?

in te tweede jaar:

 • maatschappelijke systemen,
 • gedragen besluitvorming,
 • innerlijke en uiterlijke voorwaarden voor een initiatiefcultuur
 • hoe ga ik om met geld?

in het derde jaar vorm je met je mededeelnemers een (werk)gemeenschap waarin je je eigen leer- en werkdoelen stelt en die verwerkelijkt.

wat krijg je ervoor terug?

 • een meer vervuld leven waarin je weet wat je te doen hebt en je je onderdeel voelt van een geheel,
 • je wordt onderdeel van het netwerk van Economy Transformers en Het Veerhuis; een beweging van mensen die ideeën ontwikkelen en initiatieven nemen die economie en samenleving vernieuwen. Onderdeel hiervan uitmaken kan kracht geven en een basis vormen,
 • een ontwikkelingsbeeld van jezelf. Je start met het doen van een ‘ontwikkelingsbeeldmeter’ die jou inzicht geeft in jou en je situatie op het gebied van bewustzijn, leef-, werk- en geldsituatie en persoonlijk welbevinden hierover. Door deze ‘meter’ elk jaar weer te doen, ontstaat een beeld van jouw persoonlijke ontwikkeling op die gebieden,
 • een bewijs van deelname na elk afgerond jaar.
 • je doet geen examens en je haalt geen diploma. Het leven is jouw examinator. Het zal je tonen of je je doelen ook weet te verwerkelijken of ze bij moet stellen.

persoonlijke begeleiding
Je begeleidt jezelf en elkaar. Online en life. Ook zullen de docenten Jac Hielema en Damaris Matthijsen je waarnemen en begeleiden. Tijdens academie-bijeenkomsten en tussen de bijeenkomsten door kun je altijd terecht bij elkaar en bij je docenten. Indien je extra begeleiding wenst, kun je daarover afspraken maken met de hoofddocent Jac Hielema.

studiefaciliteiten
De bijeenkomsten vinden plaats in Het Veerhuis in Varik, een prachtige locatie voor de activiteiten die je doet. Er is gelegenheid om te overnachten als je wilt. En verder krijg je als deelnemer aan de academie voor samenlevingskunst toegang tot de online leeromgeving van de academie. Online kun je de inhoud van de lessen nog eens nalezen en/of -luisteren. Bovendien vind staan alle oefeningen nog eens op een rijtje, inclusief filmpjes waarop ze worden voorgedaan. Ook staan daar de oefeningen die je thuis kunt doen om je bewustzijn te ontwikkelen, doorvoelde en doorleefde inzichten te verkrijgen en je uitéén te zetten met je angsten, gevoelens van onwaardigheid en twijfels aan de ene kant (zo binnen), en economische en maatschappelijke wetmatigheden aan de andere kant (zo buiten)

data van de academie-bijeenkomsten 2017/2018
vrijdag 22 en zaterdag 23 september, en verder de zaterdagen 21 oktober (beginweekend van de herfstvakantie in een deel van het land), 18 november, 16 december, 27 januari 2018, 24 februari (beginweekend van de voorjaarsvakantie in een deel van het land), 24 maart, 21 april, 2 juni en 30 juni

kosten*
de eerstejaars betalen een vast bedrag:

 • €   600,– voor studenten en mensen die een uitkering hebben,
 • €   900,– voor mensen met een kleinere beurs,
 • € 1200,– voor mensen met een grotere beurs

*alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief maaltijden tijdens de academiedagen.

nadere informatie en aanmelden
zie ‘informatie & aanmelden‘.

oriëntatiedagen en informatie-avonden
zie agenda hiernaast

tot slot
voor vragen of een afspraak kun je altijd bij mij terecht. Mail info@jachielema.nl of bel 06-14687873

hartelijke groet,

Jac Hielema
Economy Transformers  Academy