vrij gelijk samen

 

ET academy

 

 

Verlang je ernaar om jouw bijzondere bijdrage te leveren aan een aarde- en menswaardige samenleving? Dan is ET academy iets voor jou, een academie voor samenlevingskunst.

samenlevingskunstenaar
Als samenlevingskunstenaar vertraag je je denken en handelen en leer je te vertrouwen op je intuïtie. Je ontwikkelt je bewustzijn van toeschouwers- (subject/object-denken) naar deelnemersbewustzijn (non-duaal denken). Je bent humorvol, co-creatief, geduldig en vol vertrouwen. Je verdiept je liefdevol in jezelf, je medemensen en de maatschappelijke vraagstukken die jou raken en neemt alleen of samen met anderen kleinere of grotere initiatieven als jouw bijzondere antwoorden op die maatschappelijke vraagstukken. Je speelt met tegenstellingen als geest en materie, het mannelijke en het vrouwelijke, individu en collectief, cultuur en economie, capaciteit en behoefte, vrij en samen en co-creëert gemeenschap op basis van gemeenschappelijke intenties. Je zet je uiteen met je angsten, gevoelens van onwaardigheid en twijfels en ontwikkelt zo moed, menselijke waardigheid, mededogen en innerlijke zekerheid. Als samenlevingskunstenaar stel je jezelf levens-, leer- en werkdoelen en streef je onbekommerd naar de vervulling ervan, alles accepterend wat het leven je al lerend en werkend biedt. Behaal je je doelen, dan vier je een feestje; lukt het je niet, dan laat je je niet ontmoedigen, maar stel je simpelweg je doelen bij op basis van voortschrijdend inzicht. Bovendien voorziet jij jezelf en de jouwen in het levensonderhoud met het verwerkelijken van je levens-, leer- en werkdoelen.

deelnemersvoorwaarden
Om deel te kunnen nemen aan de academie is voorkennis op wat voor vlak dan ook niet nodig. Uitgangspunt ben jij en hoe jij hier en nu denkt, voelt, leeft en doet in de levens-, leer- en werksituatie zoals die hier en nu is. Wel voel je een verlangen om je idealen helder te krijgen en die alleen of samen met anderen te verwerkelijken en ben je bereid te reflecteren op je eigen denken en handelen, je liefdevol uitéén te zetten met je geldsituatie en om samen met je mededeelnemers een veilige bedding te vormen waarin alles onderzocht, uitgesproken en gedaan kan worden om jezelf te kunnen ontwikkelen tot samenlevingskunstenaar.

duur en tijden
De opleiding tot samenlevingskunstenaar duurt drie jaar. Je komt eens per maand een zaterdag van 10 uur tot 21.30 uur bij elkaar in Het Veerhuis in Varik en volgt een ochtend-, middag- en avondblok. In totaal zijn er dertig bijeenkomsten. Een lunch neem je zelf mee. De avondmaaltijden verzorgen we voor elkaar of laten we tegen betaling door derden voor ons verzorgen. Bovendien krijg je toegang tot ET academy online waar je alle lessen nog eens na kunt lezen en alle oefeningen nog eens voor worden gedaan. Ook vind je je huiswerkopdrachten online. De docenten garanderen de kwaliteit van de inhoud. Jij bent verantwoordelijk voor de diepgang van de opleiding, je haalt eruit wat je erin stopt.

inhoud van de opleiding
Tijdens de opleiding verdiep je je liefdevol in de mens (jezelf) en de wereld (jouw levenssituatie) en ontwikkel je non-duaal (intuïtief) denken en deelnemersbewustzijn. Ook ontwikkel je aan de hand van ‘vrij, gelijk, samen’ en de zes dimensies (Ik ben, dialoog, eigendom, organiseervormen, waardebepaling en Aarde) methodes om je te verdiepen persoonlijke- en maatschappelijke vraagstukken die leiden tot doorvoelde en doorleefde (gemeenschappelijke) inzichten.

in het eerste jaar doe je de volgende modules:

 • eigen wijs denken,
 • eigen wijs doen,
 • vrij, gelijk, samen,
 • de zes dimensies,
 • de geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens,
 • hoe verhoud ik me tot geld?

in te tweede jaar:

 • maatschappelijke systemen,
 • gedragen besluitvorming,
 • innerlijke en uiterlijke voorwaarden voor een initiatiefcultuur
 • hoe ga ik om met geld?

in het derde jaar vorm je met je mededeelnemers een (werk)gemeenschap waarin je je eigen leer- en werkdoelen stelt en die verwerkelijkt.

examinering en diplomering
Er zijn geen examens en je krijgt geen diploma. Wel doe je een zogenoemde nulpuntsmeting tijdens de eerste bijeenkomst. Die geeft je een beeld van je bewustzijn, je leef-, werk- en geldsituatie en je persoonlijke welbevinden met betrekking tot je leef-, werk- en geldsituatie op dat moment. Telkens aan het einde van een academisch jaar doe je opnieuw zo’n meting. Zo krijg je een beeld van jouw persoonlijke ontwikkeling op die gebieden. Ook krijg je aan het einde van elk academisch jaar een certificaat als bewijs van deelname aan dat jaar. Het leven is jouw examinator. In het derde jaar werk je aan de vervulling van zelf-gestelde doelen en help je anderen hetzelfde te doen. Het leven zal tonen of je je zelf-gestelde doelen weet te verwerkelijken.

persoonlijke begeleiding
Je begeleidt jezelf en elkaar. Online en life. Ook zullen de docenten Jac Hielema en Damaris Matthijsen je waarnemen en begeleiden. Tijdens academie-bijeenkomsten en tussen de bijeenkomsten door kun je altijd terecht bij elkaar en bij je docenten. Indien je extra begeleiding wenst, kun je daarover afspraken maken met de hoofddocent Jac Hielema.

studiefaciliteiten
De bijeenkomsten vinden plaats in Het Veerhuis in Varik, een prachtige locatie voor de activiteiten die je doet. Er is gelegenheid om te overnachten als je wilt. En verder krijg je als deelnemer aan de academie voor samenlevingskunst onbeperkt toegang tot de modules online. Online kun je de inhoud van de lessen nog eens nalezen en/of -luisteren. Bovendien staan online alle oefeningen nog eens op een rijtje, inclusief filmpjes waarop ze worden voorgedaan. Ook staan online oefeningen die je thuis kunt doen om je bewustzijn te ontwikkelen, doorvoelde en doorleefde inzichten op te doen en je uitéén te zetten met je angsten, gevoelens van onwaardigheid en twijfels.

data van de academie-bijeenkomsten 2017/2018
vrijdag 22 en zaterdag 23 september, en verder de zaterdagen 21 oktober (beginweekend van de herfstvakantie in een deel van het land), 18 november, 16 december, 27 januari 2018, 24 februari (beginweekend van de voorjaarsvakantie in een deel van het land), 24 maart, 21 april, 2 juni en 30 juni

kosten
Een leerjaar kost in totaal ongeveer € 25.000,– voor de gehele academie. Dat zijn honoraria voor de docenten, overhead, huur ruimten, enzovoorts.

de eerstejaars betalen een vast bedrag:

 • €   600,– voor studenten en mensen die een uitkering hebben,
 • €   900,– voor mensen met een kleinere beurs,
 • € 1200,– voor mensen met een grotere beurs

alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief maaltijden tijdens de academiedagen.

nadere informatie en aanmelden
zie ‘informatie & aanmelden‘.

oriëntatiedagen en informatie-avonden
zie agenda

tot slot
voor vragen of een afspraak kun je altijd bij mij terecht. Mail info@jachielema.nl of bel 06-14687873

hartelijke groet,

Jac Hielema
ET academy


Inschrijven nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen bij ET? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. We streven ernaar eens per maand een nieuwsbrief te versturen.