Curriculum 3de jaar

Duidelijk is in ieder geval dat in het derde jaar de inzichten en vaardigheden van het eerste en het tweede jaar (inzicht in het maatschappelijk vraagstuk dat jou raakt en wat jij zou kunnen bijdragen aan een oplossing van dat vraagstuk) in de wereld gezet gaan worden:

  • welk initiatief met betrekking tot welk vraagstuk wil ik in welke context nemen?
  • hoe geef ik met behulp van de zes dimensies mijn initiatief vorm?
  • hoe begroot ik mijn initiatief?
  • hoe financier ik mijn initiatief?
  • hoe verwerkelijk ik mijn initiatief?

In het laatste jaar zet je alleen of met anderen je initiatief in de wereld en/of help je anderen hun initiatieven te verwerkelijken. Door alles wat jij in de loop van de jaren hebt geleerd, zal dit initiatief niet alleen vervullend zijn voor jezelf, maar ook sociaal vernieuwend en/of economie omvormend voor de samenleving als geheel.

Als je wilt, kun je vervolgens als ET pioneers deel blijven uitmaken van de gemeenschap van Economy Transformers en zo altijd een bedding hebben waarin je je initiatief verder ontwikkelt, en een netwerk van mensen met wie je altijd vragen & antwoorden kunt blijven delen.

Als ET academy kunnen we naar behoefte social labs opzetten waarin je vraagstukken alleen of met anderen onderzoekt, om vervolgens met de verkregen inzichten je initiatief verder te ontwikkelen.