“De Academie voor Samenlevingskunst is voor mij een open source proeftuin.”

Eric Feldmeijer, deelnemer aan het eerste jaar: “De Academie voor Samenlevingskunst is voor mij een open source proeftuin: een plek om tot nieuwe inzichten en perspectieven te komen in een sfeer van openheid en transparantie, waar niets vastligt en iedereen mag meedoen en bijdragen.”

Wat spreekt je aan in de Academie voor Samenlevingskunst?

De Academie helpt mij bij het inzicht krijgen in mijn werkelijke drijfveren. Doordat hier ruim de tijd voor wordt genomen merk ik dat ik hier steeds dichterbij kom. Verder worden er tijdens de opleidingsdagen methoden gebruikt die buiten mijn comfortzone liggen, zoals lichaamswerk en systeemopstellingen. Ik kende deze vormen nog helemaal niet, maar door me eraan over te geven kom ik tot nieuwe inzichten en andere perspectieven.

Ik ben de opleiding gaan doen op basis van een “gut feeling”: ik wil geen deelnemer meer zijn van de oude economie, maar van de nieuwe economie. Ik was meer met de “concrete” kant daarvan bezig: zaken zoals circulaire economie en allerlei creatieve initiatieven en innovaties op het gebied van duurzaamheid en milieu spreken me aan. Tijdens de opleiding zijn we tot nu toe meer met de sociale kant bezig. Dat is voor mij een (her)ontdekking en een herbevestiging geweest: die sociale kant is ook belangrijk. We moeten niet alleen beter met de wereld omgaan, maar ook met elkaar.

Welke vraagstukken lost de Academie voor jou op?

Voor mij zijn nog geen concrete vraagstukken opgelost; de opleiding geeft mij vooral inzichten en nieuwe perspectieven. Die “gut feeling” die ik had kan ik nu beter onder woorden brengen. Het is voor mij ook de katalysator geweest bij het opstarten van een nieuw initiatief, nadat ik ongeveer een jaar geleden met mijn baan gestopt ben. Ik wil een plek opzetten en faciliteren die mensen die met stress te kampen hebben door werk of andere omstandigheden een oplossing biedt door een combinatie van beweging en coaching.

Hoe zou je de Academie in het kort omschrijven?

Ik zie de Academie als een leerschool voor je persoonlijke drijfveren voor een nieuwe samenleving. Het is ook zelf een voorbeeld van nieuwe economie en samenleving, een “open source proeftuin”: bijna alles ligt open. De docenten zijn open over de aanpak, zijn transparant en staan open voor feedback. Iedereen mag in een sfeer van gelijkwaardigheid meedoen en “meeknutselen”.