Derde bijeenkomst

Lieve mensen,

Zaterdag 12 november is onze derde bijeenkomst. Dit is het programma:

Vanaf 9.30 uur aankomst in Het Veerhuis, Waalbandijk 8 in Varik. En mocht er iets zijn, of kom je niet of iets later, graag dan Jac even bellen of smssen: 06-14687873

10.00 uur – 11.00 uur voortgangsgesprek (Jac)
Na het ‘innerlijk weerbericht’ gaan we uitéén in groepjes van drie. Om bezig te zijn met de acceptatie oefening: wat is mijn huidige levenssituatie in de privé sfeer en accepteer ik die? We bespreken ook wat er is blijven hangen van de vorige keer en met welke vragen met betrekking tot samenlevingskunst we leven. In het avondblok bespreken we oefeningen om om te gaan met ‘beperkende overtuigingen’, ‘destructieve emoties’ en ‘valse strategieën’ in ons, zie ook het avondblok. Daaruit volgt pas het ‘huiswerk’ voor de volgende keer.

11.00 uur – 13.00 uur Authentiek denken en handelen, deel 2 (Jac) – verdiepen van het gedachten- en gevoelsleven

De vorige keer hebben we een begin gemaakt met het ons (liefdevol) verdiepen in ons eigen gedachten- en gevoelsleven. Dit om het kenproces te leren kennen cq ons eigen denken waar te nemen. “Want voordat we überhaupt iets kunnen begrijpen, moeten we eerst het begrijpen begrijpen.” Al doende worden we ons zo ook bewust van de bron van onze ideeën en begrippen en hoe we als kennende mens ons verhouden tot de werkelijkheid. We beginnen deze keer meteen met een oefening om (denk)ervaringen op te doen, die we vervolgens tot object van waarneming maken. We delen met elkaar wat we zien en beleven aan de hand van de oefeningen, niet meer en niet minder.

13.00 uur – 14.00 uur lunch (graag zelf meenemen)

14.00 uur – 17.00 uur Vrij, gelijk, samen, deel 3 (Damaris)

We starten met een korte reflectie op de tweede dag. De opstellingen die vier van jullie maakten en het begin dat we maakten met het onderzoeken van de beelden door het gemaakte beeld vanuit de waarneming te beschrijven en voor te stellen. Vandaag gaan we verder met beiden onderdelen. We doen weer vier opstellingen en de opstellers krijgen weer in subgroepjes de gelegenheid hun opstelling te verdiepen m.b.v. Appreciative Inquiry (voor meer informatie over deze methodiek lees http://www.appreciative-inquiry.nl/). En we gaan verder met de verdieping van de beelden die we maken van vrij gelijk en samen. We kijken weer hoever we hiermee komen, we hebben hier in principe nog twee keer voor ingepland. Doel van deze grondige introductie van de drie principes is het mogelijk maken dat je helemaal uit jezelf en in jezelf tot inzicht kan komen over de kern van deze begrippen. Daarmee zullen ze ook tot levende begrippen kunnen worden die je daarna in hun werking in het sociale ook zal weten te (her)kennen en (onder)scheiden. Daarmee wordt het mogelijk ze zelfstandig, creatief en adequaat in te zetten in het sociale domein.

17.00 uur – 19.30 uur avondmaaltijd (verzorgd door Nadia, Robert en Frank)

19.30 uur – 20.00 uur gezamenlijke bespreking eerste- en tweedejaars
wederom: voortgang begroting en financiering + presentatie ‘eerste fondswervingstraject’
wederom: vervolg hoe doen we de maaltijden?
20.00 uur – 20.30 uur bewegen (Marjon van Opijnen)

Dit half uur gebruiken we om in onze lijven te zakken. In onze lijven aanwezig zijn, helpt ons om gegrond aanwezig te zijn in contact, om beter te luisteren naar wat er in ons omgaat en ons ‘zijn’ ook daadwerkelijk te belichamen. Door beweging en adem creëren we meer gronding en laten we onze energie vrijer stromen. We sluiten dit half uur af met een oefening waarin we, als opwarmer voor Jac’s verhaal, onderzoeken hoe we reageren op triggers vanuit stress en vanuit een ontspannen, gecentreerde houding.

20.30 uur – 21.30 uur het fenomeen ‘triggeren’ en ‘getriggerd worden’ respectievelijk angstig, boos, verdrietig, teleurgesteld, geïrriteerd reageren in een situatie versus liefdevol handelen in een situatie (Jac)

De vorige keer wilde ik het oude Egypte respectievelijk het mythische bewustzijn behandelen. De inhoud die ik bracht en de manier waarop ik het bracht, riep bij verschillende mensen verschillende emoties op, van waaruit zij ook direct reageerden. (Ik noem geen namen;-). Meditatief terugblikkend op die avond, deed ik ontdekkingen en inzichten die aansluiten op het verhaal over het angstige, zich onwaardig voelende en twijfelende in ons en onze (valse) strategieën om daarmee om te gaan. Graag wil ik deze ontdekkingen en inzichten delen. Ook wil ik oefeningen aanreiken om onszelf om te vormen van een angstig, zich onwaardig voelend en twijfelende persoon, die reageert in situaties naar een moedige, zelfbewuste, in zichzelf gegronde persoon, die liefdevol handelt in situaties.

Graag wil ik dit uur opnemen uitwerken voor de te maken syllabus: hoe word ik een samenlevingskunstenaar?

Ook wil ik nog iets zeggen over de geschiedenis van samenlevingsvormen in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens. De volgende keer of de keer erna zou ik in het heden willen beginnen, hoe zien de huidige samenlevingsvormen eruit? hoe functioneert het geldsysteem nu? wat is economie nu? om vervolgens te kijken hoe door besluiten in het verleden de huidige samenlevingsvormen zijn ontstaan. Zo hoop ik congruentie te creëren met de ochtendblokken. Dit naar aanleiding van de opmerking van Fred dat we uit dienen te gaan van waarnemingen en ervaringen die we allemaal (weliswaar een ieder vanuit zijn/haar eigen perspectief) als we iets willen leren kennen.

21.30 uur afronding

Ja, Damaris en ik verheugen ons wederom op volgende week.

Voor nu iedereen een fijn weekend en nog een mooie week.

hartelijke groeten,

Jac