Academy online

Vanaf september 2017 kun je ook modules online volgen.

Deelnemers aan de academie krijgen sowieso toegang tot de online modules. Daarnaast kun je ook los van de academie-bijeenkomsten modules volgen met of zonder begeleiding van één van de docenten. Voor mensen die online modules volgen wordt vier keer per jaar een ontmoetingsdag georganiseerd.

In eerste instantie zullen vier modules worden ontwikkeld:

  • eigenwijs denken (Jac Hielema), door middel van denk- en waarnemingsoefeningen zul je inzicht krijgen in hoe je je denkend en voelend verhoudt tot de werkelijkheid, überhaupt zul je intuïtief kunnen ervaren of je een ‘zelf’ hebt en wat dat dan is, en hoe de gedachten van dit ‘zelf’ over de werkelijkheid zich verhouden tot de werkelijkheid zelf. Door middel van ‘eigenwijs denken‘ verdiep je je in persoonlijke- en maatschappelijke vraagstukken om zo je eigen doorvoelde en doorleefde inzichten te verwerven.
  • eigenwijs doen (Jac Hielema), nadat je in het intuïtieve denken het ‘zelf’ hebt ervaren zal er wederom door middel van denk- en waarnemingsoefeningen gekeken worden naar hoe je je gedraagt dan wel handelt in de werkelijkheid. Ben jij het ‘zelf’ die handelt op grond van doorleefde inzichten of is er iets of iemand anders in jou die daar handelt? Of een combinatie van die twee? Alleen daden die werkelijk voortkomen uit jouw ‘zelf’ zullen ook daadwerkelijk sociaal vernieuwend dan wel economie omvormend zijn. Door ‘eigenwijs doen’ lever je jouw specifieke bijdrage aan de oplossing van het vraagstuk dat jou raakt.
  • vrij, gelijk, samen (Damaris Matthijsen), door middel van denk-, waarnemings- en bewegingsoefeningen zul je je verdiepen in de begrippen, vrij, gelijk en samen als vormingsprincipes van de samenleving. Vanuit deze vormingsprincipes kun je je initiatieven (je daden) op een zinvolle en vervullende manier invoegen in de huidige sociale werkelijkheid (de werkelijkheid van de verhoudingen tussen mensen) en die omvormen tot een aarde- en menswaardigere samenleving.
  • de zes dimensies: ik ben, dialoog, eigendom, aarde, waardevorming en organiseervormen (Damaris Matthijsen), door middel van ervaringsgerichte oefeningen zul je kennismaken en leren werken met de zes dimensies als middel om je eigen idealen helder te krijgen en congruent vorm te geven ter verwerkelijking.

De modules zullen bestaan uit verschillende lessen, elk met een eigen leerdoel en één of meerdere opdrachten en oefeningen die je helpen dat leerdoel te vervullen. De stof wordt je aangeboden in de vorm van teksten, illustraties en filmpjes en kan worden verwerkt met en zonder begeleiding.

Indien je ervoor kiest om de modules te doen onder begeleiding, dan zul je per email of via Skype verslag doen van de afzonderlijke lessen. In overleg met je begeleider kun je dan bepalen of je je leerdoel hebt behaald en door kunt gaan naar een volgende les.

Voor mensen die online modules volgen, zullen vier keer per jaar ontmoetingsdagen worden georganiseerd in Het Veerhuis in Varik of op een locatie waar acht of meer deelnemers online modules volgen.

De kosten voor het volgen van modules zullen nog nader worden bepaald.