Event ‘Zo kan het ook’

Door Damaris Matthijsen

Op 7 april was Economy Transformers als mede organisator van het event ZO kan het ook, ruim inhoudelijk vertegenwoordigd. Jac deed 2 workshops Zo binnen Zo buiten en Damaris participeerde in het panel gesprek in de grote zaal over wat je nodig hebt om zelf duurzaam te kunnen blijven leven en werken, in een panel van de workshop: de grote transitie, en leidde een workshop: sociaal ondernemen, een kwestie van doen. Samen met Henk Smit van Driekant, een bijzonder innovatieve onderneming (bakkerij e.a.) in Zutphen. Henk werd gevraagd zijn verhaal over het bedrijf aan de hand van de zes dimensies met de aanwezigen te delen om vervolgens een concrete vraag in te brengen. Hij bracht de vraag in: hoe krijg ik het voor elkaar dat het personeel meer eigenaarschap neemt in zijn werk. Deelnemers aan de workshop werden uitgenodigd vanuit de dimensies antwoorden te formuleren op de vraag van Henk. Er ontstond een levendig geheel aan mogelijkheden waar Henk verder mee zou kunnen. Iemand ging in op het feit dat de IK ben van de mensen goed moet aansluiten bij de IK ben van de organisatie. En of mensen daar wel goed op bevraagd zijn, op de juiste plek zitten, hetzelfde willen? Er ontstond beweging op de dimensie Organiseervorm. Nog los van het idee om een deel van de winst onder medewerkers te herverdelen was de vraag waarover medewerkers mogen beslissen. Hoe groot is hun ruimte in het bedrijf om als ze zich eigenaar voelen daar ook iets mee te kunnen doen; ‘waarover mag ik mee beslissen’?. En de dimensie Waardevorming leverde op: worden mensen gewaardeerd voor dat waar zij zelf ook voor gewaardeerd willen worden. Dit hoeft niet altijd geld te zijn, wat willen zij aan waarde toevoegen, is daar zicht op? Mensen waren onder de indruk van Henk als sociaal ondernemer en hoe werken met de zes dimensies in een half uur tijd een diepgaande blik geeft in de onderneming. Daar was Henk zelf ook blij door verrast. De dialoog tussen Henk en mij is hiermee gestart, leuk!