zo binnen zo buiten

Event ‘Zo kan het ook’

Door Damaris Matthijsen

Op 7 april was Economy Transformers als mede organisator van het event ZO kan het ook, ruim inhoudelijk vertegenwoordigd. Jac deed 2 workshops Zo binnen Zo buiten en Damaris participeerde in het panel gesprek in de grote zaal over wat je nodig hebt om zelf duurzaam te kunnen blijven leven en werken, in een panel van de workshop: de grote transitie, en leidde een workshop: sociaal ondernemen, een kwestie van doen. Samen met Henk Smit van Driekant, een bijzonder innovatieve onderneming (bakkerij e.a.) in Zutphen. Henk werd gevraagd zijn verhaal over het bedrijf aan de hand van de zes dimensies met de aanwezigen te delen om vervolgens een concrete vraag in te brengen. Hij bracht de vraag in: hoe krijg ik het voor elkaar dat het personeel meer eigenaarschap neemt in zijn werk. Deelnemers aan de workshop werden uitgenodigd vanuit de dimensies antwoorden te formuleren op de vraag van Henk. Er ontstond een levendig geheel aan mogelijkheden waar Henk verder mee zou kunnen. Iemand ging in op het feit dat de IK ben van de mensen goed moet aansluiten bij de IK ben van de organisatie. En of mensen daar wel goed op bevraagd zijn, op de juiste plek zitten, hetzelfde willen? Er ontstond beweging op de dimensie Organiseervorm. Nog los van het idee om een deel van de winst onder medewerkers te herverdelen was de vraag waarover medewerkers mogen beslissen. Hoe groot is hun ruimte in het bedrijf om als ze zich eigenaar voelen daar ook iets mee te kunnen doen; ‘waarover mag ik mee beslissen’?. En de dimensie Waardevorming leverde op: worden mensen gewaardeerd voor dat waar zij zelf ook voor gewaardeerd willen worden. Dit hoeft niet altijd geld te zijn, wat willen zij aan waarde toevoegen, is daar zicht op? Mensen waren onder de indruk van Henk als sociaal ondernemer en hoe werken met de zes dimensies in een half uur tijd een diepgaande blik geeft in de onderneming. Daar was Henk zelf ook blij door verrast. De dialoog tussen Henk en mij is hiermee gestart, leuk!

   

ET reconnect

Panelleden: Martijn, Dennis, Dette en Jac. Maïta begeleidt Poen en Pensioen, Suver Nuver Deelnemers Op 17 maart jl hebben wij in Seats2Meet een event georganiseerd met de titel ET reconnect. Waarbij we de oude garde van Economy Transformers weer bij el …

lees meer...

Quote van een deelnemer aan de academie voor samenlevingskunst

“Gelukkig zijn er meer mensen die zich het zes dimensionele denken eigen maken. De zes dimensies geven voor mij de toegang tot waarheidsvinding. Ze zijn openend en geven ruimte maar toetsen ook je gedachten. Als ik een dwaling tegenkom weet ik zeker da …

lees meer...

ET academy CRKBO geregistreerde instelling

door Jac Hielema Jawel, de academie is een Centraal Register Kort BeroepsOnderdwijs (CRKBO) geregistreerde instelling. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat de academie moet voldoen aan het: 1. zorgvuldigheidsbeginsel 2. rechtszekerheidsbeginsel 3. ke …

lees meer...

Wie is de doelgroep?

door Jac Hielema Vrijdag 22 en zaterdag 23 september 2017 start een nieuw jaar ET academy, academie voor samenlevingskunst. Misschien iets voor jou? In ieder geval wel als je je wilt ontwikkelen tot een radicale pionier, die van binnenuit een hoogstper …

lees meer...

Workshops bij “Zo kan het ook”

Vrijdag 7 april is in Burgers’ Zoo in Arnhem het event: Zo kan het ook!, een dag rond de vraag: Vernieuwen, hoe doe je dat? Zowel Damaris als Jac verzorgen er workshops. Jac verzorgt Zo binnen, zo buiten: Jac: “Vernieuwen begint met het vernieuwen van …

lees meer...

Inzichten uit het tweede jaar van de academie

Door Damaris Matthijsen Onderwerp: onderzoek naar het nemen van een initiatief begripsoefening De groep tweedejaars van ET academy, academie voor samenlevingskunst, is nieuwsgierig naar de vraag wat er allemaal komt kijken bij het nemen van een initiat …

lees meer...

Uitstappen kan niet

Door Jac Hielema Ooit overwoog ik te stoppen met mijn studie tropische cultuurtechniek. Die studie was ik begonnen omdat ik iets hoopte te doen aan de groeiende kloof tussen rijkdom en armoede in de wereld. In de loop van mijn studie raakte ik teleurge …

lees meer...

Oproep voor ondernemers

Ha stoere ondernemer, Wat heb ik toch een waardering voor mensen die met hun poten in de modder staan en bouwen, gewoon bedenken dat ze het anders willen in de wereld en daar met hun bedrijf of organisatie voor gaan staan. En met vallen en opstaan nieu …

lees meer...

Nieuwjaarsreflecties

Door Damaris Matthijsen Lieve lezers, Economy Transformers begint alweer haar achtste jaar. Als beweging kenden we tijden van explosie. Toen gingen we van het ene event naar het andere, deden het ene inzicht op na het andere, mensen namen initiatieven. …

lees meer...

Rode Bieten Stampot – een impressie van een eerstejaars

door Hein Jan Geerdink Het is prachtig winters weer. M’n schoenen zakken enigszins weg in het met sneeuw bedekte gras, mijn voeten worden koud en in m’n nek voel ik een scherpe westenwind. Wij kiezen een positie en nemen een plek om beurtelings onze wa …

lees meer...