Leervormen

We werken vanuit het zo binnen, zo buiten-idee.

Dat wil zeggen dat we de weg naar binnen gaan om te ontdekken wat daar leeft aan vragen, capaciteiten en behoeften, om die vervolgens tot uitdrukking te brengen in de sociale werkelijkheid die we om ons heen scheppen.

Tegelijkertijd verdiepen we ons in de wereld om ons heen om te ontdekken welke vragen en behoeften daar leven, om ons vervolgens naar binnen te keren om te kijken wat een ieder van ons aan antwoorden en capaciteiten op die vragen en behoeften heeft.

Onze ervaring is dat je jezelf steeds beter leert kennen als je je verdiept in de sociale werkelijkheid waar we deel van uitmaken en dat je de wereld steeds beter leert kennen, naarmate je je meer en meer verdiept in jezelf. Beide bewegingen zijn nodig en die vormen de basis van ons leerplan.

Bovendien is één van onze uitgangspunten dat we steeds meer onszelf kunnen zijn, naarmate we ons meer en meer in elkaar verdiepen. Met andere woorden, door de ander steeds beter te leren kennen, kun je meer en meer jezelf zijn.

Alle leervormen zijn ervaringsgericht. Niemand hoeft iets aan te nemen van iemand anders op basis van autoriteit, de docenten scheppen lesvormen die de deelnemers de mogelijkheid bieden om zelf doorleefde en doorvoelde inzichten te verwerven.

gesprek
Elke lesdag beginnen we met het gesprek. De eerste keer zal dat een voorstellingsronde zijn, alle volgende keren blikken we terug op de tijd sinds de vorige bijeenkomst en wat we al in het dagelijkse leven hebben gedaan met de leerervaringen van de laatste keer.

ken jezelf/ken de wereld
Tijdens dit blok verdiepen we ons in de mens (wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik) en hoe we ons denkend en handelend verhouden tot de werkelijkheid.

zes dimensies/vrij, gelijk samen
In de blok verdiepen we ons juist in de wereld door middel van de zes dimensies (ik ben, dialoog, organisatie, eigendom, waardebepaling en aarde). Welke maatschappelijke vraagstukken raken ons en hoe kunnen we er ons een begrip van vormen zodanig dat we er niet machteloos tegenover staan, maar juist als vormende kracht deel uitmaken van de maatschappij. Ook verdiepen we ons in vrij, gelijk, samen als oer-principes van elke organisatie, gemeenschap of ‘sociaal lichaam’.

vergaderen
Tijdens de vergaderingen stellen we een begroting op voor de opleiding en maken we een door ons gezamenlijk uit te voeren financieringsplan. Ook kunnen leerwensen, mogelijke gastdocenten en -lessen uitgesproken worden. Vanaf het tweede jaar bepalen we meer en meer zelf de leerdoelen, en zoeken respectievelijk creëren we er de leraren en leerervaringen bij.

college
De dag wordt afgesloten met een college of colloquium (leergesprek). Aanvankelijk zal Jac Hielema de geschiedenis van het geld vertellen in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens. Later zullen gastdocenten worden uitgenodigd om er gastcolleges te geven.