zo binnen zo buiten

Inzichten uit het tweede jaar van de academie

Door Damaris Matthijsen

Onderwerp: onderzoek naar het nemen van een initiatief

begripsoefening
De groep tweedejaars van ET academy, academie voor samenlevingskunst, is nieuwsgierig naar de vraag wat er allemaal komt kijken bij het nemen van een initiatief. Wat vraagt het van de mensen zelf en ook van hun omgeving om een initiatiefcultuur te ontwikkelen. De groep zit in een kring en formuleert steeds preciezer de te onderzoeken vraag. Om antwoorden te vinden, gebruiken de deelnemers de zogenoemde begripsoefening*, een oefening die de afgelopen twee jaar is ontwikkeld aan de academie. De begripsoefening is een manier om tot doorleefde en doorvoelde inzichten te komen vanuit de eigen ervaring, eigen-wijs denken en waarnemen. Als het lukt, licht er iets universeels op in de groep, iets het individu overstijgend. Dat is prachtig om mee te maken.

* Het ligt in de bedoeling de oefeningen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld vanaf herfst 2017 ook online te vinden zijn, in de vorm van teksten en filmpjes. Later daar meer over.

Als begrip formuleerde de groep: een initiatief nemen vraagt om een besluit te nemen en dat besluit ook uit te voeren.

Na het formuleren van dit begrip stelde de groep zichzelf de vraag: “Wat vraagt initiatief nemen van het individu en de gemeenschap in elk van de zes dimensies ‘Ik Ben’, ‘Dialoog’, ‘Eigendom’, ‘Organiseervormen’, ‘Waardevorming’ en ‘Aarde’?”

de zes dimensies
Ik deel hier een aantal opvallende uitkomsten met jullie zonder daarbij volledig te zijn:

  • De ‘Ik Ben’ vraagt openheid, andere perspectieven toelaten, inleven in elkaars perspectieven. Het hebben van veel respect voor elkaars impulsen en daarmee de heiligheid van het initiatief erkennen. De initiatiefnemer zal haar/zijn eigen beeld over het initiatief moeten loslaten. In de confrontatie met de ander bereid zijn te sterven om er mooier en sterker weer uit te komen. Als het eenmaal genomen wordt, is het zaak dat de initiatiefnemer de ‘Ik Ben’ van het initiatief meegeeft wat hij/zij daarin wil leggen maar zich er vervolgens ook niet meer mee identificeert, zich er een beetje los van maakt.
  • ‘Dialoog’: de omgeving heeft de opdracht goed te luisteren en veel vragen te stellen. Fijngevoelig te zijn in het horen van het streven van de ander. Belangrijk om veiligheid te scheppen zodat iedereen zich durft uit te spreken. Het verhaal mag soms eerst nog wat verder rijpen van binnen, voor het ook daadwerkelijk verteld wordt. Het vraagt ook wakkerheid van de initiatiefnemer met wie hij zijn verhaal deelt, bij wie sluit je je aan dan wel wie laat je aansluiten?
  • Op de dimensie ‘Eigendom’ vraagt het van de initiatiefnemer dat hij bereid is te delen en anderen toe te laten in zijn initiatief. De ‘Ik Ben’ behoort niet meer toe aan de initiatiefnemer maar door de ‘Ik Ben’ als het ware in het midden te leggen, kunnen anderen zich er gelijkwaardig mee verbinden en het initiatief vanuit eigen perspectief mooier en groter maken. Dit is voor menig initiatiefnemer nog helemaal niet zo gemakkelijk. Het vraagt bijna om een ritueel dat anderen ruimte voelen echt in te stappen en mede eigenaarschap te nemen.
  • We ontdekken dat zowel de initiatiefnemer als de mensen erom heen met elkaar het gesprek moeten durven aangaan over de ‘Waarde’ die wordt toegevoegd met het te nemen initiatief. Vragen als: Voor wie? Waarom? Waarom nu? Hoe komt het er dan uit te zien? Wat wil je precies? moeten gesteld durven worden. We leven in een wereld waarin we elkaar in het nemen van initiatieven vaak onvoldoende steunen. Doe maar wat je niet laten kunt en in stilte denken Ik vind het niets, helpt een initiatiefnemer niet verder.

Mijn ervaring is dat we een dergelijke confrontatie graag vermijden. Iets willen is op een bepaalde manier heilig. Het komt vaak uit de diepste impuls van een mens en dus durven we er soms niet aan te komen. Maar we houden ook niet van ruzies. We zijn het graag met elkaar eens of we laten het erbij want het is toch niet jouw zaak. Beseffen dat we de ander en onszelf een dienst bewijzen door het gesprek over waardevorming aan te gaan voelde als een belangrijk inzicht. Elkaar de spiegel voorhouden is de liefde die nodig is om te worden wie je werkelijk wilt zijn.

  • Als ‘Organiseervorm’ wensen we enige helderheid (procedures) waar je met je idee als initiatiefnemer terecht kan in een organisatie. En tegelijkertijd: per initiatief heb je de flexibiliteit nodig om te bekijken welke organiseervorm dat initiatief nodig heeft. Elk initiatief vormt zo zijn eigen organisatiebehoefte.
  • ‘Aarde’: Vanuit deze dimensie komt na het besluit ook het uitvoeren. Het goed geaard zijn in jezelf en in de groep maakt dat het besluit ook met actie opgevolgd kan worden.

Tot slot: de volgende keer onderzoekt het begrip gemeenschapsvorming en wat dat van het individu en gemeenschap vraagt.

   

Event ‘Zo kan het ook’

Door Damaris Matthijsen Op 7 april was Economy Transformers als mede organisator van het event ZO kan het ook, ruim inhoudelijk vertegenwoordigd. Jac deed 2 workshops Zo binnen Zo buiten en Damaris participeerde in het panel gesprek in de grote zaal ov …

lees meer...

ET reconnect

Panelleden: Martijn, Dennis, Dette en Jac. Maïta begeleidt Poen en Pensioen, Suver Nuver Deelnemers Op 17 maart jl hebben wij in Seats2Meet een event georganiseerd met de titel ET reconnect. Waarbij we de oude garde van Economy Transformers weer bij el …

lees meer...

Quote van een deelnemer aan de academie voor samenlevingskunst

“Gelukkig zijn er meer mensen die zich het zes dimensionele denken eigen maken. De zes dimensies geven voor mij de toegang tot waarheidsvinding. Ze zijn openend en geven ruimte maar toetsen ook je gedachten. Als ik een dwaling tegenkom weet ik zeker da …

lees meer...

ET academy CRKBO geregistreerde instelling

door Jac Hielema Jawel, de academie is een Centraal Register Kort BeroepsOnderdwijs (CRKBO) geregistreerde instelling. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat de academie moet voldoen aan het: 1. zorgvuldigheidsbeginsel 2. rechtszekerheidsbeginsel 3. ke …

lees meer...

Wie is de doelgroep?

door Jac Hielema Vrijdag 22 en zaterdag 23 september 2017 start een nieuw jaar ET academy, academie voor samenlevingskunst. Misschien iets voor jou? In ieder geval wel als je je wilt ontwikkelen tot een radicale pionier, die van binnenuit een hoogstper …

lees meer...

Workshops bij “Zo kan het ook”

Vrijdag 7 april is in Burgers’ Zoo in Arnhem het event: Zo kan het ook!, een dag rond de vraag: Vernieuwen, hoe doe je dat? Zowel Damaris als Jac verzorgen er workshops. Jac verzorgt Zo binnen, zo buiten: Jac: “Vernieuwen begint met het vernieuwen van …

lees meer...

Uitstappen kan niet

Door Jac Hielema Ooit overwoog ik te stoppen met mijn studie tropische cultuurtechniek. Die studie was ik begonnen omdat ik iets hoopte te doen aan de groeiende kloof tussen rijkdom en armoede in de wereld. In de loop van mijn studie raakte ik teleurge …

lees meer...

Oproep voor ondernemers

Ha stoere ondernemer, Wat heb ik toch een waardering voor mensen die met hun poten in de modder staan en bouwen, gewoon bedenken dat ze het anders willen in de wereld en daar met hun bedrijf of organisatie voor gaan staan. En met vallen en opstaan nieu …

lees meer...

Nieuwjaarsreflecties

Door Damaris Matthijsen Lieve lezers, Economy Transformers begint alweer haar achtste jaar. Als beweging kenden we tijden van explosie. Toen gingen we van het ene event naar het andere, deden het ene inzicht op na het andere, mensen namen initiatieven. …

lees meer...

Rode Bieten Stampot – een impressie van een eerstejaars

door Hein Jan Geerdink Het is prachtig winters weer. M’n schoenen zakken enigszins weg in het met sneeuw bedekte gras, mijn voeten worden koud en in m’n nek voel ik een scherpe westenwind. Wij kiezen een positie en nemen een plek om beurtelings onze wa …

lees meer...