Inzichten uit het tweede jaar van de academie

Door Damaris Matthijsen

Onderwerp: onderzoek naar het nemen van een initiatief

begripsoefening
De groep tweedejaars van ET academy, academie voor samenlevingskunst, is nieuwsgierig naar de vraag wat er allemaal komt kijken bij het nemen van een initiatief. Wat vraagt het van de mensen zelf en ook van hun omgeving om een initiatiefcultuur te ontwikkelen. De groep zit in een kring en formuleert steeds preciezer de te onderzoeken vraag. Om antwoorden te vinden, gebruiken de deelnemers de zogenoemde begripsoefening*, een oefening die de afgelopen twee jaar is ontwikkeld aan de academie. De begripsoefening is een manier om tot doorleefde en doorvoelde inzichten te komen vanuit de eigen ervaring, eigen-wijs denken en waarnemen. Als het lukt, licht er iets universeels op in de groep, iets het individu overstijgend. Dat is prachtig om mee te maken.

* Het ligt in de bedoeling de oefeningen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld vanaf herfst 2017 ook online te vinden zijn, in de vorm van teksten en filmpjes. Later daar meer over.

Als begrip formuleerde de groep: een initiatief nemen vraagt om een besluit te nemen en dat besluit ook uit te voeren.

Na het formuleren van dit begrip stelde de groep zichzelf de vraag: “Wat vraagt initiatief nemen van het individu en de gemeenschap in elk van de zes dimensies ‘Ik Ben’, ‘Dialoog’, ‘Eigendom’, ‘Organiseervormen’, ‘Waardevorming’ en ‘Aarde’?”

de zes dimensies
Ik deel hier een aantal opvallende uitkomsten met jullie zonder daarbij volledig te zijn:

  • De ‘Ik Ben’ vraagt openheid, andere perspectieven toelaten, inleven in elkaars perspectieven. Het hebben van veel respect voor elkaars impulsen en daarmee de heiligheid van het initiatief erkennen. De initiatiefnemer zal haar/zijn eigen beeld over het initiatief moeten loslaten. In de confrontatie met de ander bereid zijn te sterven om er mooier en sterker weer uit te komen. Als het eenmaal genomen wordt, is het zaak dat de initiatiefnemer de ‘Ik Ben’ van het initiatief meegeeft wat hij/zij daarin wil leggen maar zich er vervolgens ook niet meer mee identificeert, zich er een beetje los van maakt.
  • ‘Dialoog’: de omgeving heeft de opdracht goed te luisteren en veel vragen te stellen. Fijngevoelig te zijn in het horen van het streven van de ander. Belangrijk om veiligheid te scheppen zodat iedereen zich durft uit te spreken. Het verhaal mag soms eerst nog wat verder rijpen van binnen, voor het ook daadwerkelijk verteld wordt. Het vraagt ook wakkerheid van de initiatiefnemer met wie hij zijn verhaal deelt, bij wie sluit je je aan dan wel wie laat je aansluiten?
  • Op de dimensie ‘Eigendom’ vraagt het van de initiatiefnemer dat hij bereid is te delen en anderen toe te laten in zijn initiatief. De ‘Ik Ben’ behoort niet meer toe aan de initiatiefnemer maar door de ‘Ik Ben’ als het ware in het midden te leggen, kunnen anderen zich er gelijkwaardig mee verbinden en het initiatief vanuit eigen perspectief mooier en groter maken. Dit is voor menig initiatiefnemer nog helemaal niet zo gemakkelijk. Het vraagt bijna om een ritueel dat anderen ruimte voelen echt in te stappen en mede eigenaarschap te nemen.
  • We ontdekken dat zowel de initiatiefnemer als de mensen erom heen met elkaar het gesprek moeten durven aangaan over de ‘Waarde’ die wordt toegevoegd met het te nemen initiatief. Vragen als: Voor wie? Waarom? Waarom nu? Hoe komt het er dan uit te zien? Wat wil je precies? moeten gesteld durven worden. We leven in een wereld waarin we elkaar in het nemen van initiatieven vaak onvoldoende steunen. Doe maar wat je niet laten kunt en in stilte denken Ik vind het niets, helpt een initiatiefnemer niet verder.

Mijn ervaring is dat we een dergelijke confrontatie graag vermijden. Iets willen is op een bepaalde manier heilig. Het komt vaak uit de diepste impuls van een mens en dus durven we er soms niet aan te komen. Maar we houden ook niet van ruzies. We zijn het graag met elkaar eens of we laten het erbij want het is toch niet jouw zaak. Beseffen dat we de ander en onszelf een dienst bewijzen door het gesprek over waardevorming aan te gaan voelde als een belangrijk inzicht. Elkaar de spiegel voorhouden is de liefde die nodig is om te worden wie je werkelijk wilt zijn.

  • Als ‘Organiseervorm’ wensen we enige helderheid (procedures) waar je met je idee als initiatiefnemer terecht kan in een organisatie. En tegelijkertijd: per initiatief heb je de flexibiliteit nodig om te bekijken welke organiseervorm dat initiatief nodig heeft. Elk initiatief vormt zo zijn eigen organisatiebehoefte.
  • ‘Aarde’: Vanuit deze dimensie komt na het besluit ook het uitvoeren. Het goed geaard zijn in jezelf en in de groep maakt dat het besluit ook met actie opgevolgd kan worden.

Tot slot: de volgende keer onderzoekt het begrip gemeenschapsvorming en wat dat van het individu en gemeenschap vraagt.


Nieuws


tien nieuwe deelnemers academie

We zijn stevig van start gegaan met tien nieuwe deelnemers in het eerste jaar van de opleiding tot samenlevingskunstenaar. Wat ons echt opvalt is dat het morfogenetische veld zich lijkt te laden met inzichten die we in de eerste jaren met elkaar opdede …

lees meer...

voortgang online modules 

Gestaag werkt Jac door aan het elke maand beschikbaar maken van een nieuwe online module via de Ubiquity University. In totaal zullen het er 14 zijn, de 3e is net gepubliceerd. Alle deelnemers aan de academie en de crowdfunders die honderd euro of meer …

lees meer...

start werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond

Damaris mag in opdracht van Bodem+, Rijkswaterstaat de komende jaren werken aan het opzetten en begeleiden van de werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond. Grond is het doelwit van speculatie, dit drijft de grondprijzen op, geld dat moet worden terugver …

lees meer...

presentatie bij Het Groene Brein

Deze maand nog krijgen we als Economy Transformers Academy de ruimte om binnen het netwerk van het Groene Brein met 160 duurzame wetenschappers in Nederland onze sociale onderzoeksmethode te introduceren om gefundeerd in het zo binnen zo buiten princip …

lees meer...

Economy Transformers wordt DeelGenootschap (DG)

De lancering van deze nieuwe organisatievorm vindt plaats op 17 november in Het Veerhuis, zie agenda voor meer informatie. Het DeelGenootschap is als nieuwe vorm ontstaan in de samenwerking tussen Het Veerhuis en Economy Transformers en biedt een antwo …

lees meer...

het zo binnen zo buiten principe, wat is dat?

Woordenboek Economy Transformers: zo binnen zo buiten Door: Damaris  Als Economy Transformers gebruiken we dit begrip, is het zelfs één van onze uitgangspunten. ‘Een timmerman ziet alleen maar spijkers’ is een volkswijsheid. Deze spreuk wil zeggen dat …

lees meer...

Vrij-gelijk-samenleving, wat is dat?

door Damaris NIkkie Sicking, Economy Transformers Academy, attendeerde ons erop dat er eigenlijk zoiets bestaat als een Economy Transformers Woordenboek. Omdat we nieuwe begrippen ontwikkelen voor een nieuwe economie hebben we ook nieuwe woorden nodig …

lees meer...

Korte berichten

Eindresultaat Crowdfunding: donderdag 21 september staat de eerste cursus online Van 21 mei t/m 21 juni voerden we een crowdfundingscampagne om geld in te zamelen voor het ontwikkelen van online cursussen en het boek Hoe word ik samenlevingskunstenaar? …

lees meer...

Damaris in Pioniers Magazine, juli 2017

Daan Fousert interviewt Damaris over Economy Transformers (Academy) in Pioniers Magazine, juli 2017 in het licht van het thema nummer Dualiteit. Heel toepasselijk voor Economy Transformers. Lees hier het hele artikel. Het is een mooi en diepgaand inter …

lees meer...

Begroting Crowdfunding Economy Transformers Academy Online

door Jac Hielema Van zondag 21 mei tot en met woensdag 21 juni voeren we een crowdfundingscampagne. We willen € 10.000,– ophalen voor de verdere ontwikkeling van Economy Transformers Academy. Vanaf september hopen we in ieder geval twee modules online …

lees meer...