Leerdoelen

Dit zijn de leerdoelen voor de drie-jarige opleiding die ons voor ogen staat. Het eerste jaar maken we er een goed begin mee ze te vervullen. Daarnaast is iedereen vrij om in overleg eigen leerdoelen te stellen en er de eigen leraren en leerervaringen bij te zoeken.

ken jezelf

 • open en onbevangen waarnemen ===> geeft vertrouwen in het eigen waarnemingsvermogen,
 • intuïtief denken, dat wil zeggen, je leert het eigen denken en dat van anderen te beleven ===> voelend denken, denkend voelen, dit maakt dat je los kunt komen van beperkende overtuigingen en belemmerende emoties,
 • je leert zuiver voelen ===> helpt je om je eigen weg te vinden,
 • je leert vrij te willen ===> dat wil zeggen dat je zelf de motieven creëert op grond waarvan je handelt, het handelen wordt niet meer door iets of iemand anders bepaald, maar door jezelf,

kortom: je ontdekt wie je bent, wat je kunt en wat je wilt.

ken de wereld

 • je ontwikkelt een eigen visie op de werkelijkheid als geheel, de sociale werkelijkheid in het bijzonder, op grond van het open en onbevangen waarnemen en het intuïtieve denken,
 •  je ontwikkelt je tot een autonome, liefdevolle (om)vormende kracht in die (sociale) werkelijkheid,
 • je ontwikkelt begrip en inzicht in de geschiedenis van het geld en de economie in relatie tot de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn,

kortom: je leert de werkelijkheid kennen als een levend zichzelf van binnenuit ontwikkelend geheel waarvan jij deel uitmaakt.

initiatiefkunde

 • je leert (grotere en kleinere) initiatieven te nemen (je ontwikkelt ook de moed om dat te doen, je overwint de angsten en twijfels die je tegen zult komen) vanuit inzicht in jezelf en de wereld, zo dat het de kwaliteit van je eigen leven en dat van je omgeving vergroot ===> dit geeft rust en zelfvertrouwen,
 • je leert het initiatief van binnen naar buiten te nemen in een vorm die congruent is, dat wil zeggen dat de vorm die je je initiatief geeft ook werkelijk een uitdrukking is van het idee, het concept of het ideaal dat je wilt verwerkelijken,
 • je leert het initiatief te nemen vanuit bewustzijn van het geheel en tegelijkertijd zo dat het ook precies dat is wat jij alleen en alleen jij wilt verwerkelijken,
 • je leert je initiatief te begroten en op een adequate manier te financieren,

kortom: je ontwikkelt liefdevolle mens- en wereldkennis en hoe je je als een vrije in zichzelf gegronde persoonlijkheid de huidige samenleving kunt omvormen tot een samenleving waarin de mens, alle mensen, zichzelf kunnen zijn, simpelweg door zelf steeds meer jezelf te zijn en dat maatschappelijk op een zinvolle manier tot uitdrukking te brengen.