Jac Hielema

jacmooiET academy is een initiatief van Jac Hielema binnen de context van Economy Transformers, in 2009 geïnitieerd door Damaris Matthijsen.

“Het eerste jaar zijn Damaris en ik de docenten, ik doe het ochtendblok zo-binnen/zo-buiten, wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? En: hoe kan ik dat verwerkelijken? Damaris doet ‘s middags de zes dimensies en vrij, gelijk, samen op een manier waarop je de sociale werkelijkheid leert begrijpen en hanteren vanuit liefde en creativiteit. ‘s Avonds geef ik colleges over de geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens. Zo na vijf, zes bijeenkomsten krijgen de deelnemers in de gaten dat niet alleen Damaris en ik elkaar goed aanvullen, maar de verschillende blokken delen vormen van een groter geheel.”

“Toen ik 21 was, schreef ik dit gedichtje:

“Het landschap waarin ik mijn brood verdien,
daar heb ik nog nooit een tafel gezien,
waaraan ik met mijn lief zou willen eten,
omdat ik me voor mijn werk schaam misschien.”

Sindsdien streef ik ernaar om werk te doen waar ik van houd op een manier waar ik van houd. Omdat ik weet dat ik zo diensten lever en goederen produceer waar ook werkelijk behoefte aan is. In landschappen waarin het fijn is om samen te leven. Bovendien schep ik op die manier ruimte voor anderen om ook te doen waarvan ze houden op manieren waar ze van houden. Al doende ontstaan zo nieuwe gemeenschappen. Op grond van gemeenschappelijke intenties. Ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. Waarin elk individu soeverein is. Waarin tegelijkertijd in goed onderling overleg productie op consumptie kan worden afgestemd.”

“In ET academy komt alles samen waar ik in de loop van mijn leven aan werkte respectievelijk wat ik in de loop van mijn biografie in mij ontwikkelde. Ik beleef de academie als de vervulling van één van mijn levensdoelen.”