Zesde bijeenkomst

10.00 – maximaal 12.00 uur gespreksronde voorbereid en verzorgd door Marcel. In overleg met hem zou ik voor dit gesprek wat extra tijd willen nemen (maximaal twee uur).

Dit is wat Marcel inbrengt:

1) Welke beslissing heb je gedurende de afgelopen weken genomen vanuit je kern?
2) Welke beslissing heb je gedurende de afgelopen weken genomen vanuit een emotie/overtuiging/reflex/ervaring van vroeger/…?
3) Welke uitwerking van beide beslissingen op jezelf en op je omgeving heb je kunnen waarnemen?

Zoals de vorige keer afgesproken is iedereen vrij de bovenstaande vragen als handvat voor onze beginronde te gebruiken, of zijn/haar eigen gewenste onderwerp/ervaring/waarneming/vraag… naar voren te brengen.

12.00 – 13.00 uur samenvattende afronding van wat ik de eerste vijf keer wilde brengen. Hebben we ons tot nu toe vooral bezig gehouden met hoe sta ik denkend en voelend in de werkelijkheid? Wat is werkelijkheid überhaupt? En hoe kan ik mezelf als deel van de werkelijkheid steeds beter leren kennen en mij in mezelf gronden? De laatste vier keer wil ik tijd besteden aan hoe kan ik liefdevol en zuiver willend een vormende en/of vernieuwende kracht kan zijn in de werkelijkheid waarvan ik deel uitmaak. Zoals gezegd: doe ik deze bijeenkomst een soort samenvattende afronding als opmaat voor de laatste vier keer. (Jac Hielema)

13.00 – 14.00 uur lunch, zelf lunch meenemen graag

14.00 – 16.00 uur vrij, gelijk, samen deel vier (Damaris Matthijsen)

Naar aanleiding van een opmerking van Jeanette (het beeld dat we van ‘vrijheid’ creëerden is maar een idee) ontdekten we hoe het ochtend- en het middagblok elkaar eigenlijk aan kunnen vullen. Intussen hebben Damaris en ik de tafel-oefening gedaan met de beelden die we maakten van ‘vrij, gelijk, samen’ om zo te komen tot een zuiver begrip van die drie. Damaris wil de oefening met ons allemaal doen om ze vervolgens te betrekken op bepaalde maatschappelijke domeinen. Het is een experiment. Ze zal het van te voren inleiden.

16.00 – 17.00 uur bespreking

zie notulen, Ferdinand zit de vergadering voor, wie notuleert? Ferdinand komt nog met een nadere agenda, Fred komt nog met de notulen van de laatste keer.

17.00 – 19.00 uur avondmaaltijd

De maaltijd wordt deze keer verzorgd door Marcel en Jac. Als Henry mee eet zijn we met z’n tienen.

19.00 – 21.00 uur Gesprek over het tweede jaar. Samen met Ferdinand en Marcel co-creëer ik het tweede jaar. Aurora heeft aangegeven ook een taak te willen vervullen, misschien zijn er nog meer. Tegelijkertijd vraag ik jullie wie van jullie een tweede jaar wil. Intussen praat ik voorzichtig met Damaris over de inhoud van het tweede jaar. Kortom, er is voldoende te bespreken.

Als aftrap voor dit gesprek de volgende week, geef ik alvast de volgende twee vragen om over na te denken mee:

A) Zou je een tweede jaar willen doen, en zo ja, welke gebieden/onderwerpen/vaardigheden wil je in het tweede jaar verdiepen en onderzoeken, oftewel wat wil je nog uit de academie halen om je te ontwikkelen tot economie omvormer?
B) Op welke gebieden merk je dat je in het tweede jaar iets te geven hebt aan de academie als co-creator?