De € 10.000,– zijn binnen! Eerst online klas gaat 8 januari van start.

Dankbaar kunnen wij jullie meedelen dat onze crowdfundingscampagne Hoe word ik samenlevingskunstenaar? succesvol tot een einde is gevoerd. Nadat we de actieve campagne tijdens Het Vuuratelier van 21 juni afsloten, vroegen we stichting Iona of zij het al geschonken bedrag wilde aanvullen tot € 10.000,–. Het duurde even, maar vorige week hoorden we dat zij dat wilde. Het komende jaar zullen we nog het hele jaar bezig zijn met het creëren van de online cursus. En over precies een jaar hopen we ook het boek Hoe word ik samenlevingskunstenaar? te kunnen presenteren.

Inmiddels zijn de eerste vijf modules van de in totaal veertien gepubliceerd. Ook hebben vier mensen zich gemeld voor de online klas die maandag 8 januari van start gaat. Mochten er nog meer mensen zijn die mee willen doen, dat kan. Als je interesse hebt, dan kun je mailen naar jac@economytransformers.nl.

Voor nu wensen wij iedereen fijne feestdagen.

Stap in de online klas of doe de online cursus Samenlevingskunst?

door Jac Hielema

Sinds september publiceer ik maandelijks een module van de online cursus Samenlevingskunst (= een les van 2 á 3 uur). Iedereen die € 100,- doneert, krijgt toegang tot de modules zolang de cursus nog in ontwikkeling is. Dat is nog minstens een jaar. Voor mensen die € 250,- of meer doneren start ik in januari een online groep, die ik per mail en per Skype zal begeleiden. Tot nu toe zijn er drie aanmeldingen voor de online groep. Daar mogen voor deze testronde nog best een paar mensen meer bij dus als je interesse hebt, vergeet dan niet je aan te melden. Voor deze groep organiseer ik het komende jaar ook enkele ontmoetingsdagen.

Jan Vermeulen, één van de donateurs: “Dank voor de geboden mogelijkheid om jouw online cursus Samenlevingskunst te volgen. De drie eerste modules heb ik met veel belangstelling en aandacht doorlopen. En ik kijk nu al uit naar de vierde.”

Inmiddels is de vierde van in totaal veertien modules gepubliceerd.

Jan Vermeulen: “Het materiaal is goed toegankelijk en de opdrachten relevant en prima uitvoerbaar. De verhalen over je eigen ervaringen weten me te boeien en laten her en der verwantschap of herkenning zien in mijn eigen levenswandel.”

De illustraties in de modules worden verzorgd door Levien, ook de illustratie bij dit bericht is van hem.

De vijfde module zal worden gepubliceerd in de week van 18 t/m 22 december.

Mocht je vragen of wensen hebben, je kunt me altijd bellen (06-14687873) of mailen (jac@economytransformers.nl).

En mocht je willen doneren, dan kan dat via deze link: doneren.

 

Korte berichten

Eindresultaat Crowdfunding: donderdag 21 september staat de eerste cursus online

Van 21 mei t/m 21 juni voerden we een crowdfundingscampagne om geld in te zamelen voor het ontwikkelen van online cursussen en het boek Hoe word ik samenlevingskunstenaar?. Ons doel was € 10.000,–. We ontvingen € 8020,–. We zijn heel blij met dit bedrag. Via fondsen hopen we de resterende € 1980,– binnen te halen. De ontwikkeling van de online cursussen gaat sowieso door. Het streven is om de eerste cursus per 21 september aan te bieden.

Samenwerking met CareFirst

Tijdens het avondprogramma van de Economy Transformers Academy zetten we ons uiteen met het fenomeen ‘geld’. In samenwerking met Louis Bohtlingk, initiatiefnemer van Care First (zie deze link), ontwikkelen we dat avondprogramma. Tegelijkertijd ontwikkelt Louis een online cursus over geld, die januari 2018 online komt bij de Ubiquity University.

Samenwerking met Ubiquity University

In onze zoektocht naar een goede online leeromgeving voor onze online cursussen ontmoetten we Peter Merry van de Ubiquity University, een wereldwijde online universiteit, zie deze link. De gesprekken zijn nog gaande, maar hoogstwaarschijnlijk gaan we via de Ubiquity University onze online cursussen aanbieden. Later, als we de cursussen omzetten in het Engels, kunnen ze onderdeel vormen van de Ubiquity University, terwijl Economy Transformers Academy een faculteit kan zijn van die universiteit.

Begroting Crowdfunding Economy Transformers Academy Online

door Jac Hielema

Van zondag 21 mei tot en met woensdag 21 juni voeren we een crowdfundingscampagne. We willen € 10.000,– ophalen voor de verdere ontwikkeling van Economy Transformers Academy. Vanaf september hopen we in ieder geval twee modules online aan te kunnen bieden en er nog twee in ontwikkeling te hebben. Bovendien hopen we al het materiaal uit te kunnen werken tot een boek Hoe word ik een samenlevingskunstenaar?. Om dit alles mogelijk te maken, hebben we in totaal € 25.000,– nodig.

 

Dit is de begroting:

ontwikkelen modules en boek                              € 13.000,–

verzorgen website                                                €   3.000,–

illustraties (bij zowel modules als boek)               €   3.000,–

maken filmpjes (voor de modules)                       €   3.000,–

coördinatie & advies                                            €    1.000,–

apparatuur                                                           €    1.200,–

onvoorzien                                                           €       800,–

_______________________________________________________

totaal                                                                    € 25.000,–

 

Op dit moment is € 9.000,– al binnen.

€ 6.000,– hopen we uit de lopende begroting te kunnen financieren. Vanaf september kunnen mensen online modules volgen voor € 250,– zonder begeleiding en € 500,– met begeleiding (schriftelijk of via Skype). Daarnaast verzorgen we voor iedereen die de modules online doet vier keer per jaar een ontmoetingsdag.

Blijft over € 10.000,–. Dit bedrag dus is onze inzet van de campagne.

De campagne zal woensdag 21 juni feestelijk worden afgesloten tijdens Het Vuuratelier in Het Veerhuis in Varik.

Quote van een deelnemer aan de academie voor samenlevingskunst

“Gelukkig zijn er meer mensen die zich het zes dimensionele denken eigen maken. De zes dimensies geven voor mij de toegang tot waarheidsvinding. Ze zijn openend en geven ruimte maar toetsen ook je gedachten. Als ik een dwaling tegenkom weet ik zeker dat er ergens iemand aan de bel zal trekken en dat stelt me gerust.”

Georges Plat.

Wie is de doelgroep?

door Jac Hielema

Vrijdag 22 en zaterdag 23 september 2017 start een nieuw jaar ET academy, academie voor samenlevingskunst. Misschien iets voor jou?

In ieder geval wel als je je wilt ontwikkelen tot een radicale pionier, die van binnenuit een hoogstpersoonlijke bijdrage wil leveren aan een rechtvaardige en duurzame samenleving.

Of als je jong bent (18+) en weet dat de samenleving zich op deze manier niet dóór kan ontwikkelen. En voelt dat het anders kan en moet, ook al weet je nog niet precies hoe. Je bent vastbesloten om een eigen weg te creëren op jouw eigen manier.

Ook als je geraakt bent (leeftijd maakt niet uit) door maatschappelijke vraagstukken als vluchtelingen, analfabetisme armoede, oorlog, geweld, democratie, segregatie en en milieu of wat dan ook is de academie iets van jou. Je verdiept je in deze vraagstukken vanuit het bewustzijn dat je er ook deel van uitmaakt en dat jouw persoonlijke initiatief (hoe groot of klein ook) al een bijdrage is aan de oplossing van die vraagstukken.

Misschien weet je nog niet zo zeker of je wel een pionier wilt zijn, misschien ben je al wat ouder en heb je een mooi huis, een mooie auto en een geweldige partner, lijkt het dat je alles goed voor elkaar hebt, misschien raakt jou niets of juist alles, en ervaar je onrust of een innerlijke zeur, ben je ontevreden met jezelf en de wereld. Ook dan is de academie iets voor jou.

Voorkennis op wat voor vlak dan ook is niet nodig. Uitgangspunt ben jij in jouw (levens- en werk)situatie, hoe je ook denkt, voelt en handelt, wat die ook is.

Ja, misschien ervaar je je werk als zinloos, omdat je een zogenoemde “bullshit job” hebt. Of doe je een studie die zo ver afstaat van de vragen waar je mee leeft. De academie kun je gemakkelijk naast je huidige werk of studie doen.

Het kan ook zijn dat je simpelweg een verlangen hebt naar het vervullen van idealen in een (werk)gemeenschap van gelijkgestemden. Misschien ben je vast gelopen in je werk, of erger nog: je leven. Misschien doe je al dertig jaar hetzelfde werk, leef je al dertig jaar dezelfde kringen en verveel je je. Op de academie boor je diepere lagen aan, vernieuw je jezelf, breng je jezelf weer in beweging.

Ook als je je niet gezien of gehoord voelt: naar elkaar kijken en luisteren is één van de onderdelen van de academie.

Het kan ook zijn dat je je gespleten voelt, enerzijds heb je een regulier denk- en werkleven en anderzijds werk je aan persoonlijke ontwikkeling, en op de één of andere manier krijg je die twee gebieden niet bij elkaar. Tot het samenlevingskunstenaarschap behoort ook dat je je spirituele innerlijke ontwikkeling tot uit weet te drukken in je uiterlijke werk- en leefwereld. En omgekeerd, dat je uiterlijke leef- en werkwereld een uitdrukking is van je innerlijke ontwikkeling.

Kortom: de academie voor samenlevingskunst is er voor iedereen die een geheel wil maken van individuele- en maatschappelijke ontwikkeling. Nogmaals, voorkennis is niet nodig. Uitgangspunt ben jij in jouw situatie. Wel is bereidheid nodig om te reflecteren op je eigen denken en handelen, en verlangen om idealen helder te krijgen en die te verwerkelijken.

Workshops bij “Zo kan het ook”

Vrijdag 7 april is in Burgers’ Zoo in Arnhem het event: Zo kan het ook!, een dag rond de vraag: Vernieuwen, hoe doe je dat?

Zowel Damaris als Jac verzorgen er workshops.

Jac verzorgt Zo binnen, zo buiten:

Jac: “Vernieuwen begint met het vernieuwen van je eigen denken. Deze workshop gaat uit van je eigen kracht: niet door activistisch te zijn en ergens tegen te ageren, maar door authentiek, liefdevol, creatief en humorvol te zijn, heb je de grootste impact. Zo lever je een werkelijke bijdrage aan de omvorming van de mensheid tot een rechtvaardig en zich van binnenuit ontwikkelend ‘samenlevingsorganisme’.

Deze workshop bestaat van begin tot eind uit denk- en waarnemingsoefeningen waardoor je direct ervaart wat de kern van vernieuwing is.”

Damaris doet samen met Henk Smit van bakkerij Driekant in Zutphen de workshop Sociaal ondernemerschap, een kwestie van doen!

Damaris: “Met behulp van de zes dimensies van Economy Transformers gaan we samen ontdekken op welke manier het bedrijf van Henk een voorbeeld is van meervoudige winstcreatie. Deze praktische insteek reikt de deelnemers concrete handvatten aan om na te gaan hoe dit op hun eigen situatie van toepassing is.”

Uitstappen kan niet

Door Jac Hielema

Ooit overwoog ik te stoppen met mijn studie tropische cultuurtechniek. Die studie was ik begonnen omdat ik iets hoopte te doen aan de groeiende kloof tussen rijkdom en armoede in de wereld. In de loop van mijn studie raakte ik teleurgesteld in de onderliggende gedachte: er is honger in de wereld, dus is er te weinig eten, dus moet er meer voedsel worden geproduceerd, dus is tropische cultuurtechniek de oplossing. Op dezelfde universiteit werd gedoceerd dat er wel genoeg voedsel was in de wereld. En dat het hongervraagstuk een verdelings- en dus een sociaal vraagstuk was, niet een cultuurtechnisch vraagstuk. Welke onderliggende gedachte was nu waar? Op grond van welke gedachte kon ik wel iets doen aan de groeiende tegenstelling? Inmiddels zag ik in dat – of ik nu stopte met die studie of doorging – ik hoe dan ook al denkende en doende de samenleving als geheel en de economie in het bijzonder transformeerde. Omdat ik als denkend en handelend mens hoe dan ook deel uitmaakte van die samenleving inclusief de economie. Tenzij ik ook stopte met eten, drinken, me kleden, ademen enz.. Tenzij ik ook stopte met denken.

Op grond van dit inzicht bedacht ik me dat ik dan maar beter de verdere ontwikkeling van die ene wereldwijde economie bewust mede in eigen handen kon nemen. Hoe? Door zelf te denken en te handelen. Als ondernemer. Of als kunstenaar. Of als leraar. In ieder geval als zelf. Is dat überhaupt mogelijk, zelf denken en handelen? Want toen ik me vervolgens verdiepte in enerzijds westerse wetenschapsfilosofie en anderzijds oosterse spiritualiteit, ontdekte ik dat zowel de westerse wetenschap als oosterse spiritualiteit hardop dit zogenoemde zelf ter discussie stelde.

Volgens de westerse wetenschap was ik slechts een complex van fysische- en (bio)chemische processen en was de vrije wil uiteindelijk een illusie (iets kunnen doen aan de groeiende kloof tussen rijkdom en armoede was dus ook een illusie); en volgens de oosterse spiritualiteit was m’n zelf slechts een constructie en diende ik me door spirituele oefeningen te ontdoen van dit aan aardse pleziertjes gehechte zelf en op te gaan in het hemelse bewustzijn waaruit ik ooit was voort gekomen.

Pas toen raakte ik echt in verwarring.

Waar ik pas weer uit raakte, toen ik leerde om op een westerse wetenschappelijke manier als een oosterse spirituele leerling mijn eigen denken en handelen te observeren. Al doende, beleefde ik dat ik het zelf was die de gedachten creëerde. Zelfs als ik twijfelde aan mezelf als de schepper van mijn gedachten, zag ik in dat ik het weer zelf was die ook deze twijfel-gedachte produceerde. Ik nam waar dat ik niet uit mijn eigen denken kón stappen. Ook al zou ik dat willen. Één ding was zeker nu, namelijk dat ik als denker denkend denk-ervaringen schep en dat ik daarom besta als denker. Á la Descartes dus. Met de observatie van deze gedachte weerlegde ik in één klap zowel de westerse wetenschap als de oosterse spiritualiteit. In diepste wezen was ik namelijk niet een complex van fysische en chemische reacties, m’n eigen gedachten observerend, zag ik immers dat ik het zelf was die die gedachten produceerde en niet mijn hersenprocessen of zo. En m’n zelf was dan misschien een constructie, maar dan wel eentje die ik zelf – al denkende – construeerde. Het zelf als denker schept zichzelf in de scheppende activiteit van het denken. Ik kon dus maar beter een hele mooie liefdevolle grappige onbevangen goede en ware denker van mezelf maken, dan kon ik misschien ook iets doen aan de groeiende kloof tussen armoede en rijkdom in de wereld.

Bovendien zag ik hoe ik denkend en handelend deel uitmaakte van één wereldwijde economie waar ik – ook al zou ik dat willen – helemaal niet uit kán stappen. Ja, tenzij ik dus ook stop met eten, drinken, me kleden, ademen enz.. En ja, tenzij ik dus ook stop met denken.

Inmiddels vormt deze ‘methode’ van het op een westerse wetenschappelijke manier verdiepen in het (economische) denken en handelen van de mens in het algemeen, het zelf in het bijzonder, de grondslag van ET academy, een academie voor samenlevingskunst.

Door deze ‘methode’ te oefenen, is het mogelijk om het bewustzijn te transformeren van een toeschouwersbewustzijn (onze gedachten over de werkelijkheid zijn ‘slechts’ een beeld van een onkenbare werkelijkheid ‘an sich’), naar een deelnemersbewustzijn (onze gedachten over de werkelijkheid maken tegelijkertijd deel uit van die ene hele werkelijkheid en vormen die om zodra we ze denkend scheppen en handelend verwerkelijken).

Voor zover het mij nu wel lukt om te denken en handelen vanuit dit deelnemersbewustzijn, doe ik iets aan de groeiende kloof tussen rijkdom en armoede. Wat ik ook denk of doe vanuit dat bewustzijn. Helaas stel ik mezelf nog steeds te vaak buiten het wereldgebeuren en kijk ik er ‘slechts’ naar.

Nieuwjaarsreflecties

Door Damaris Matthijsen

Lieve lezers,

Economy Transformers begint alweer haar achtste jaar. Als beweging kenden we tijden van explosie. Toen gingen we van het ene event naar het andere, deden het ene inzicht op na het andere, mensen namen initiatieven… Afgewisseld met tijden van rust, misschien zelfs wel stilstand, leiderschapscrisis. Wie gaat de kar trekken? Moet dat één iemand zijn? Of juist niet? Mensen kwamen, mensen gingen. Het afgelopen jaar kwamen en gingen best veel mensen. Soms was het goed dat ze weer gingen, omdat ze niet konden brengen of halen wat ze wilden. Soms ook vertrokken ze onverwachts, pijnlijk. Hadden we niet meer inzicht kunnen krijgen in elkaars motieven, in wat we verwachten van elkaar, wat we nu eigenlijk bedoelen? Zitten onze ego’s ons zo in de weg dat we niet meer kunnen zien waar het eigenlijk over gaat? We leerden ervan als individu en organisatie. Zo vraagt het geduld, zorgvuldigheid en tijd om verbinding te maken met een initiatief/organisatie als je wilt dat deze relaties bestendig zijn. En de bereidheid om ook “nee” te zeggen als blijkt dat je in een andere stroom/beweging staat. Dit alles vraagt van onze beweging steeds meer ondersteunende structuur.

verhelderen en doorstaan

Binnen het kernteam zijn we intussen begonnen met het helder maken van waar je met welke vraag en/of initiatief terecht kunt. Op die manier hopen we ervoor te zorgen dat de vrije ruimte om initiatieven te nemen veilig voelt en dus ook genomen kan worden. Ook buigen we ons over de vraag: wie zijn we eigenlijk? Wat is onze IK Ben. De IK Ben die, zo ontdekten we, in eerste instantie een gegeven is als je nieuw binnenkomt in ET om er vervolgens van binnenuit met elkaar aan te werken, het steeds mooier en krachtiger te maken. Als organisatie leren we van alles wat we tegenkomen. We leren over gemeenschapsvorming rondom individuele initiatieven. En hoe de IK Ben steeds verder los kan komen van de initiatiefnemer (ondergetekende in dit geval) en door de gemeenschap gedragen kan gaan worden. We leren voortdurend nog over gedragen besluitvorming en anders organiseren, zodat we gezamenlijk een moderne gemeenschap kunnen vormen rondom onze idealen die we met elkaar willen vormgeven. Eentje die niet is opgelegd door vaststaande sociale verhoudingen, maar verhoudingen die we zelf gezamenlijk bepalen. Al doende blijkt dat je daarin met elkaar heel veel door te maken hebt. Het gaat niet slechts om een goed idee en dat uitvoeren, het gaat vooral om het samenwerken daar omheen om het voor elkaar te krijgen. We zijn gaan staan voor wie we zijn en dat maakt veel los.

stabiel mooi groeiproces
Inmiddels lijkt Economy Transformers in een stabiel mooi groeiproces terecht gekomen te zijn. De kerngroep en de schaal vormen het cement van waaruit alles zich met alles en iedereen verbindt. Ergens dit jaar zullen we een juridische vehikel oprichten waarmee we voorlopig weer vooruit kunnen. De academie start binnenkort met het werven van deelnemers voor een nieuw eerste jaar, naast een tweede en een derde jaar, en start dit jaar ook een (crowd)funding campagne om zich inhoudelijk verder te kunnen ontwikkelen. Mocht je interesse hebben om mee te doen met de academy of wil je de academie op een andere manier helpen, de informatie-avonden en oriëntatiedagen worden binnenkort aangekondigd. Vanuit Solutions start ik dit jaar een paar mooie eigenstandige projecten. Graag wil ik ook nog wat klussen erbij krijgen om met het krachtige werken vanuit de zes dimensies aan verandering van organisaties bij te mogen dragen en daarvan te leven. Ook zal dit jaar ET pioneers het licht zien, de plek waar ondernemers zich aan elkaar kunnen sterken, elkaar vooruit kunnen helpen, de plek voor inspiratie en gemeenschappelijk doen. En natuurlijk krijgen we dit jaar ook eindelijk weer een eigen logo.*

ET reconnect
Dit voorjaar organiseren we voor de ET-ers van het eerste uur een samenkomst onder de naam ET reconnect, een feest van ontmoeten en her-ontmoeten, van delen wat ET voor je betekende en betekent tot het vieren van waar iedereen nu staat. Het jaar 2017 voelt voor mij als een jaar van nu gaat het gebeuren. Zullen de vernieuwingsbewegingen elkaar gaan vinden en versterken? Kunnen we zien in welk krachtenveld we staan met elkaar en hoe wij vanuit ET ons steentje in de grote transitievijver gooien? Welke verbindingen zijn voor ieder persoonlijk en voor ons als organisatie cruciaal dit jaar om aan te gaan, aan te halen en verder te ontwikkelen. Met wie werken we samen? Dit zijn mooie vragen. Al doende en bewegende vinden we de antwoorden.

Ik wens iedereen een bruisend, krachtig en initiatiefrijk 2017 toe.

 

* Zijn er vormgevers onder ons die zich op ons logo willen storten? Bel ons! 06-50637144

Rode Bieten Stampot – een impressie van een eerstejaars

door Hein Jan Geerdink

Het is prachtig winters weer. M’n schoenen zakken enigszins weg in het met sneeuw bedekte gras, mijn voeten worden koud en in m’n nek voel ik een scherpe westenwind. Wij kiezen een positie en nemen een plek om beurtelings onze waarnemingen met elkaar te delen. Een enkele keer wordt de visuele waarneming verrijkt met iets dat buiten het bereik van het fysieke en zichtbare is. Als we terug lopen, loop ik achter in de stoet en voelt het als of ik iets achter moet laten. Door veel om te kijken probeer ik contact te houden met dat wat ik achter laat. Ik vraag me af of ik het nog bij me heb zolang ik mij de herinnering levend houd. Mijn gedachten dwalen echter af, …ik denk aan Sofie. Een moment voel ik me somber. Eenmaal terug op de dijk is er overzicht, het beeld is heel en van context voorzien. Binnen vertelt Jac dat de Germanen onder een Eik recht spraken. Dit hier is een Wilg. Overigens geen Treurwilg, denken we.