Het verhalenhuis

Gedurende drie werksessie van een dagdeel mocht ik het verhalenhuis begeleiden bij de vraag: hoe komen we van een top down gestuurde organisatie (bestuur, directeur bij wie te veel uitvoerende taken zijn komen te liggen) naar een organisatie waarin iedereen het gevoel heeft mee te bouwen aan de realisatie van de missie van het Verhalenhuis en hierin ook zijn/haar eigen rol pakt.

Ruth: ”

 

publicatie whitepaper radikale ketenvernieuwing!

Met trots delen wij met jou de whitepaper over radikale ketenvernieuwing die we recent gepubliceerden. Damaris en Antoine van het Groene Brein namen hiertoe het initiatief.

De whitepaper is tot stand gekomen met een groep van 30 mensen die elk op hun eigen manier betrokken zijn bij het vraagstuk. In de whitepaper worden zeven oplossingsrichtingen verkend.

De oplossingsrichtingen zijn:

 1. van deelbelang naar gemeenschappelijk belang, ook financieel
 2. van eenvoudig eigenaarschap naar meervoudig eigenaarschap
 3. van enkelvoudige waarde naar meervoudige waarde
 4. van anoniem naar bekend en transparant
 5. van reclame naar gedeeld verhaal
 6. van lineaire processen naar circulaire processe
 7. van transactioneel naar transformatief leiderschap

Nieuwsgierig? Vraag dan hier het hele document aan dan sturen we je de pdf toe.

Lancering DeelGenootschap, 17 november 2017

 

17 NOVEMBER: LANCERING DEELGENOOTSCHAP

Je hebt idealen waar je mee aan de slag wilt; tegelijk staat het je tegen om er een structuur (stichting of coöperatie) voor op te zetten. Gedoe denk je dan. Er zijn ook mensen, die met idealen aan de slag gaan en deze juist in de structuur willen zetten en daar dan vervolgens in vastlopen.
Herken je dat?
Je zoekt iets waarbij je de focus op het ideaal kunt houden en de benodigde structuur in een ‘light version’ kunt regelen.

Eindelijk is hiervoor dan de nieuwe organisatievorm waar we zo naar op zoek waren: het DeelGenootschap (DG). Ontstaan uit de samenwerking tussen het Veerhuis en Economy Transformers. Reden voor een feestelijke lancering. 17 november a.s. van 14.00 tot 17.00 uur met aansluitend borrel. Damaris en Henry organiseren dit in de vorm van een seminar. Je hoort dan de eerste ervaringen en ook wat een notaris er van denkt.

Een Deelgenootschap (DG) is in haar opzet een expressie van wie we als mens zijn. Vrij als persoon om je eigen initiatieven tot realisatie te brengen. Tegelijk ook samen-werkend aan een gemeenschappelijke intentie. En invulling gevend aan gelijke rechten voor elk lid van het DG om gehoord te worden, Met een DG geef je dus een ideaal vorm in een voor jouw ideale structuur, jouw wensbeeld; bovenop / naast bestaande organisatievormen.

Het Deelgenootschap (DG) verhoudt zich respectvol tot de huidige maatschappij en waar nodig en wettelijk verplicht kan een “gewone” stichting, BV of coöperatie fungeren als veerpont van de huidige naar de wensbeeld maatschappij.

Al meerdere organisaties hebben zich gemeld om een DG te mogen vormen. We voelen dan ook dat dit een goede oplossing is voor mensen/organisatie met idealen die ondervinden dat zij hun ambities niet kwijt kunnen in de bestaande juridische structuren.

Programma (nog in ontwikkeling):

 • Uitleg Damaris & Henry over ontstaan en opzet van het DeelGenootschap
 • Toelichting op juridische aspecten, in aanwezigheid van een jurist / notaris
 • DeelGenootschap voorbeelden: Veerhuis (Henry), Economy Tranformers (Damaris) en Care First (Sandra)
 • Het DeelGenootschap verovert Nederland. Hoe?
 • Gesprek
 • Uitreiking Instructiemap

Kosten zijn € 75,-  incl btw. Dit is inclusief een instructie map met de grondregels voor de oprichting van een DeelGenootschap.

Werksessie over kwetsbaarheid tijdens heidagen Enviu

Enviu, een bedrijf dat start-ups in de wereld helpt die bijdragen aan een betere wereld voor mens en Aarde, vroeg mij een ochtendsessie te begeleiden met alle collega’s op een 2 daagse ‘hei-sessie’.

Na enige schroom… je stelt je immers niet elke dag kwetsbaar op ten opzichte van collega’s… beleefden we met elkaar een bijzonder intense ochtend waarop het thema kwetsbaarheid en het belang ervan voor samenwerkingsrelaties ervaarbaar en beleefbaar werd. Kwetbaarheid, a la Brene Brown, is de bron voor donkere gevoelens maar ook de bron van alles wat te maken heeft met een gevoel van verbondenheid, vreugde, crativiteit en innovatie. Iets dat we meer dan nodig hebben in de wereld van nu.

De sessie heeft mij ook een nieuwe ingang gegeven om mijn werk te introduceren. De werkvormen die ik inzet vragen eigenlijk per definitie om je kwetsbaar te durven opstellen. Zonder die kwetsbaarheid kom je niet tot inzichten die je zelf doorleeft en doorvoelt. En pas dan wordt de beweging zo binnen zo buiten werkelijkheid. Pas dan weten we of dat wat we doen werkelijk klopt met wat we nastreven en kunnen ze in lijn komen met elkaar.

Dank voor de mooie vraag Wouter!

 

Masterclass budgetting universiteit Leiden; 21 century skills programma

25 oktober 2017

Seren Dalkiran: “Damaris Matthijsen gaf de workshop ‘Budgetting’ met het thema (value) voor de Skills Academy door de Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden waarbij studenten experimenteren met nieuwe vormen van leren binnen het hoger onderwijs (21st century/transferable skills). Ze bracht hele vernieuwende perspectieven op het gebied van de ‘nieuwe economie’ tegenover oude manieren van dingen doen (Business as Usual). Omgang met geld stond hierbij ook centraal. Studenten werden uitgedaagd na te denken over welke kernwaarden ten grondslag lagen voor hen en wat waarde-creatie en dus ook monetaire waarde voor hen betekent op een zelf-reflectieve en zelf-bewuste wijze. Ze leerden zichzelf kritische vragen te stellen rondom welke ‘purpose’ prijs ze betalen wanneer ze niet de vaardigheden ontwikkelen om op een veerkrachtige wijze geldstromen te genereren rondom waar hun passie en talenten liggen bijvoorbeeld, en ook hoe je met een ‘care-first’ attitude in een ‘money-first’ maatschappij je staande kunt houden. Studenten waren enorm geïnspireerd door haar verhaal en manier van ‘zijn’ waarbij ze aangaven dat Damaris duidelijk in staat is geweest om waar ze voor staat en haar ideële drijfveren heeft kunnen omzetten tot een leef en werkstijl op weg naar een inclusievere, duurzamere en rechtvaardigere wereld”.

Seren Dalkiran vroeg mij via Christopher Baan een masterclass te verzorgen in het door haar vormgegeven nieuw ontwikkelde programma op de Universiteit Leiden om studenten voor te bereiden op de nieuwe wereld ’21 century skills training’. Daarbij zijn de uitgangspunten het verbinden van hoofd, hart en handen en elk blok kent een blokje kennis, ervaringen opdoen en toepassen. Elke deelnemer aan dit programma kiest een project waarop hij/zij al het geleerde in de praktijk kan brengen. Mijn taak was het om budgetting in een nieuw licht te zetten. Het woord budgetting gaf mij in eerste instantie wat onduidelijkheid over ‘why me?’ want ik beschouw mijzelf nu niet direct als een expert in budgetting. Maar in de samenwerking evolueerde de sessie al snel naar een masterclass in: healthy personal ecosystems en dat is gelukt. We hebben gewerkt met wat wij binnen Economy Transformers de vrij-driehoek zijn gaan noemen. Vrij als in door jezelf bepaald in verbinding met het andere. Het zijn als het ware elementen die baat hebben bij eigen sturing. Het gaat dan om de zijnsvraag (Ik ben), het eigendomsvraagstuk en het waardevraagstuk. Onder het waardevraagstuk hebben we eigen capaciteiten en behoeften onderzocht. Welke waarde wil jij brengen, en welke behoeften ken je van jezelf die vervult moeten worden om een gelukkig mens te zijn? Onder het eigendomsvraagstuk ligt het streven naar inzicht en het opdoen van ervaringen. Hoe meer je het opdoen van inzichten en ervaringen zelf stuurt, hoe beter je straks in je graf terecht komt, terug kunt kijken en kunt zeggen: ik heb gedaan wat ik wilde doen. Of.. ik kon niet anders, het heeft zo moeten lopen. Dan heb je er vrede mee. Hoe vaak komt het niet voor dat we een heel stuk uit ons leven verslapen omdat we wel de inzichten hadden maar niet de moed om ernaar te handelen? We deden een oefening om te doorvoelen wat er in je lijf gebeurd als je niet handelt naar je inzicht / ervaring en hoe dat nu en over 5 jaar zal voelen. Dit fysiek voelbaar maken gaf mensen de urgentie nu al zaken aan te pakken in hun leven. En tot slot het zijnsvraagstuk. In feite komt hier jouw gestolde creativiteit tot uitdrukking, waartoe ben jij op Aarde? Bij het in de wereld brengen van jezelf, schep je een nieuwe wereld. Je voegt iets toe. Dat is ook de bestaansgrond voor het scheppen van geld.  En dus is het heel belangrijk geld te laten rollen ten behoeve van deze grote zijnsvraag en niet te veel te verspillen in allemaal geneugden die je daarvan afhouden en wel als urgent voelen: je met de laatste mode kleden, met je vrienden dronken worden e.d. We maakten dus een lijstje met je uitgaven van de laatste 2 weken en bekeken die in het licht van deze zijnsvraag. Dient deze uitgave jou werkelijk?
We hebben elkaar in oefeningen en het gesprek werkelijk ontmoet. Het viel me op hoe diep mensen bereid waren te ervaren wat ik hen aan leerstof aanbood. Ik heb de sessie in dankbaarheid afgesloten en verheug me op een vervolg.

 

 

 

lezing en begeleiding zorgboerderij de Naoberhoeve

Binnen de reeks ‘nieuwe economie’ die op de zorgboerderij de Naoberhoeve werd georganiseerd heb ik een lezing/workshop mogen geven. Om het niet abstract te laten blijven werkten we die avond direct al met een concrete vraag van de Naoberhoeve: hoe meer bezoekers van de Naoberhoeve (winkel, zorg) te betrekken bij het hart van het bedrijf. Hoe krijgen we het eigenaarschap

gedeeld? Daaronder bleek een IK ben vraag te liggen die te maken heeft met de overdracht van de oude maten naar de nieuwe maten. En het gevoelde eigenaarschap van de maten zelf daarin. Naar aanleiding van deze sessie werd ik gevraagd twee keer terug te komen om een sessie te begeleiden rondom de ‘ik ben’ van de nieuwe maten helder te krijgen, te onderzoeken hoe iedereen op het erf zich daartoe verhoudt

en hoe de verdere invulling op de zes sleutels er nu uitziet, wat daarin de uitgangspunten zijn en wat er vandaar uit nog mag gebeuren. Zodat steeds duidelijker wordt wat het gezamenlijk streven is en wat daarvan de consequenties zijn voor hoe je uiteindelijk heel praktisch met elkaar wilt werken. Een mooie vraag, dank voor jullie wens dit met mijn ondersteuning te willen uitzoeken. De sessies waren rijk en intens en leverde in korte tijd veel inzichten op over wat hen bindt en welke plek iedereen daarin graag inneemt. En dan komt natuurlijk het hele vraagstuk nog van het concreet en praktisch maken.

multi stakeholderproject radikale ketenvernieuwing

Antoine Heideveld van het Groene Brein en ik hebben het initiatief genomen om een multi stakeholder proces op te starten rondom het probleem van de ketens. Marjon van Opijnen en ik hebben de begeleiding van de werksessie op ons genomen. Ons insziens gaan oplossingen niet ver genoeg dan wel zijn ze te eenzijdig, te veel op één probleem gericht en wordt het geheel niet overzien. Wij meenden dat het, tegen de stroom in, heel belangrijk is om te bezinnen, stil te staan met elkaar. Om te onderzoeken met elkaar waar radikale ketenvernieuwing nu werkelijk over moet gaan. Zodat we de grote ambities kennen en daar in het moment naar toe kunnen werken. Het is gelukt met een kleine 30 ketenspecialisten bij elkaar te komen en een whitepaper te schrijven over de contouren van radikale ketenvernieuwing. Publicatie volgt in de zomer 2017 en is bij ons op te vragen.

Masterclass zinvol leiderschap, Breda

Op 30 januari 2017 mocht ik een masterclass houden binnen de reeks van zes bijeenkomsten over ‘zinvol leiderschap’. Ik verhaalde over het ontstaan van de zes dimensies, wat ze kunnen betekenen in de praktijk en hoe bij de verdere invulling van de zes dimensies het handig kan zijn om de organiserende principes ‘vrij gelijk samen’ te leren kennen en te zien hoe zij in een gezonde balans gebracht kunnen worden om tot een werkelijk volhoudbare samenleving te komen.

Rudie Jansman, mede organisator van het grootste kennisfestival van Nederland, over deze avond:

Damaris slaagt erin om deelnemers te raken waardoor ze op een hele persoonlijke manier gaan nadenken over de ‘abstracte’ begrippen vrijheid, gelijkheid en samen en wat dat in de praktijk voor hun organisatie en hen persoonlijk betekent”

 

Ivo Brautigam

Dank voor een ongelooflijk bijzondere en inspirerende avond vorige week woensdag. Mooi hoezeer jij uit je innerlijke bevlogenheid en vakinhoudelijke kennis mensen weet mee te voeren in een nieuwe wereld van omgaan met onze aarde vanuit je holistisch economisch perspectief! Je verhaal en filosofie hebben me geraakt, vooral hoe je aantoont vanuit de dubbele lemniscaat hoezeer persoonlijke inzet en verantwoordelijkheid bijdraagt aan het verwezenlijken duurzame wereld.

Nogmaals dank.
Hartelijke groet

Ivo Brautigam, voorzitter MMS Alumni Network Organisation

Rapucation

Johan t’Hart, oprichter Rapucation

Rapucation kwam met een groei vraag naar ET solutions toe. Hoe kan Rapucation door ontwikkelen vanuit waar ze nu staat, met meer mensen die dragende kracht willen zijn. Damaris en Johan hebben een aantal 1 op 1 gesprekken gehad met elkaar en er zijn twee sessies in groter verband geweest. We hebben intensief met de zes dimensies gewerkt en deze brachten veel inzicht op wat er op dit moment aan de orde is om mee te beginnen.

Johan t’Hart: Eye opener

‘Hoe zet je een ideaal om in een werkzaam toepasbaar product? Daarvoor riep Rapucation de Economy Transformers te hulp. In voorbesprekingen met Damaris werkten we aan een duidelijke “ik ben” van Rapucation. Met een grotere groep direct betrokkenen keken wij naar deze tekst en pasten deze aan zodat nu alle betrokkenen er achter kunnen staan. Ook keek deze groep naar hoe Rapucation op dit moment in elkaar steekt op elk van de ‘zes dimensies’ van Economy Transformers, of dit als kloppend en congruent aanvoelde dan wel of er nog ergens iets in beweging mag komen. Nu richten wij ons op het verzorgen van de direct betrokkenen om actief mee te helpen de idealen te verwezenlijken’. Het heeft ons veel inzichten opgeleverd in korte tijd, dank daarvoor’.