Masterclass budgetting universiteit Leiden; 21 century skills programma

25 oktober 2017

Seren Dalkiran: “Damaris Matthijsen gaf de workshop ‘Budgetting’ met het thema (value) voor de Skills Academy door de Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden waarbij studenten experimenteren met nieuwe vormen van leren binnen het hoger onderwijs (21st century/transferable skills). Ze bracht hele vernieuwende perspectieven op het gebied van de ‘nieuwe economie’ tegenover oude manieren van dingen doen (Business as Usual). Omgang met geld stond hierbij ook centraal. Studenten werden uitgedaagd na te denken over welke kernwaarden ten grondslag lagen voor hen en wat waarde-creatie en dus ook monetaire waarde voor hen betekent op een zelf-reflectieve en zelf-bewuste wijze. Ze leerden zichzelf kritische vragen te stellen rondom welke ‘purpose’ prijs ze betalen wanneer ze niet de vaardigheden ontwikkelen om op een veerkrachtige wijze geldstromen te genereren rondom waar hun passie en talenten liggen bijvoorbeeld, en ook hoe je met een ‘care-first’ attitude in een ‘money-first’ maatschappij je staande kunt houden. Studenten waren enorm geïnspireerd door haar verhaal en manier van ‘zijn’ waarbij ze aangaven dat Damaris duidelijk in staat is geweest om waar ze voor staat en haar ideële drijfveren heeft kunnen omzetten tot een leef en werkstijl op weg naar een inclusievere, duurzamere en rechtvaardigere wereld”.

Seren Dalkiran vroeg mij via Christopher Baan een masterclass te verzorgen in het door haar vormgegeven nieuw ontwikkelde programma op de Universiteit Leiden om studenten voor te bereiden op de nieuwe wereld ’21 century skills training’. Daarbij zijn de uitgangspunten het verbinden van hoofd, hart en handen en elk blok kent een blokje kennis, ervaringen opdoen en toepassen. Elke deelnemer aan dit programma kiest een project waarop hij/zij al het geleerde in de praktijk kan brengen. Mijn taak was het om budgetting in een nieuw licht te zetten. Het woord budgetting gaf mij in eerste instantie wat onduidelijkheid over ‘why me?’ want ik beschouw mijzelf nu niet direct als een expert in budgetting. Maar in de samenwerking evolueerde de sessie al snel naar een masterclass in: healthy personal ecosystems en dat is gelukt. We hebben gewerkt met wat wij binnen Economy Transformers de vrij-driehoek zijn gaan noemen. Vrij als in door jezelf bepaald in verbinding met het andere. Het zijn als het ware elementen die baat hebben bij eigen sturing. Het gaat dan om de zijnsvraag (Ik ben), het eigendomsvraagstuk en het waardevraagstuk. Onder het waardevraagstuk hebben we eigen capaciteiten en behoeften onderzocht. Welke waarde wil jij brengen, en welke behoeften ken je van jezelf die vervult moeten worden om een gelukkig mens te zijn? Onder het eigendomsvraagstuk ligt het streven naar inzicht en het opdoen van ervaringen. Hoe meer je het opdoen van inzichten en ervaringen zelf stuurt, hoe beter je straks in je graf terecht komt, terug kunt kijken en kunt zeggen: ik heb gedaan wat ik wilde doen. Of.. ik kon niet anders, het heeft zo moeten lopen. Dan heb je er vrede mee. Hoe vaak komt het niet voor dat we een heel stuk uit ons leven verslapen omdat we wel de inzichten hadden maar niet de moed om ernaar te handelen? We deden een oefening om te doorvoelen wat er in je lijf gebeurd als je niet handelt naar je inzicht / ervaring en hoe dat nu en over 5 jaar zal voelen. Dit fysiek voelbaar maken gaf mensen de urgentie nu al zaken aan te pakken in hun leven. En tot slot het zijnsvraagstuk. In feite komt hier jouw gestolde creativiteit tot uitdrukking, waartoe ben jij op Aarde? Bij het in de wereld brengen van jezelf, schep je een nieuwe wereld. Je voegt iets toe. Dat is ook de bestaansgrond voor het scheppen van geld.  En dus is het heel belangrijk geld te laten rollen ten behoeve van deze grote zijnsvraag en niet te veel te verspillen in allemaal geneugden die je daarvan afhouden en wel als urgent voelen: je met de laatste mode kleden, met je vrienden dronken worden e.d. We maakten dus een lijstje met je uitgaven van de laatste 2 weken en bekeken die in het licht van deze zijnsvraag. Dient deze uitgave jou werkelijk?
We hebben elkaar in oefeningen en het gesprek werkelijk ontmoet. Het viel me op hoe diep mensen bereid waren te ervaren wat ik hen aan leerstof aanbood. Ik heb de sessie in dankbaarheid afgesloten en verheug me op een vervolg.

 

 

 

Damaris en Jac actief op ‘zo kan het ook’ event 7 april 2017

Damaris was onverwacht heel aanwezig op dit event over de nieuwe economie.
Economy Transformers, Damaris, kreeg een stem in het panel op het hoofdpodium, Jac en Damaris hadden beide een workshop en Damaris zat in het panel van de workshop ‘de grote transitie’.

Damaris had een workshop over social enterprises en Henk Smit van Driekant, een bijzondere bakkerij uit Zutphen, was de casus die we vanuit de zes sleutels met elkaar onderzochten. Henk Smit bracht een reele vraag in vanuit de sleutel eigendom en kreeg veel feedback mee uit de groep om op te kouwen. Hij deed Damaris ter plekke een aanzoek. Henk: ‘wil jij met mij een boek schrijven, net zoals Helen Toxopeus voor Jan van Arkel gedaan heeft?”. Damaris bedankte voor de vraag en staat er open voor deze vraag verder te onderzoeken. Bovenal leuk dat dit spontaan gebeurde.

Jac had twee zeer druk bezochte workshops over het zo binnen/zo buiten principe en hoe je denkend de subject/object verhouding overstijgt waarmee je wordt opgevoed en de wereld bent leren begrijpen.

Masterclass zinvol leiderschap, Breda

Op 30 januari 2017 mocht ik een masterclass houden binnen de reeks van zes bijeenkomsten over ‘zinvol leiderschap’. Ik verhaalde over het ontstaan van de zes dimensies, wat ze kunnen betekenen in de praktijk en hoe bij de verdere invulling van de zes dimensies het handig kan zijn om de organiserende principes ‘vrij gelijk samen’ te leren kennen en te zien hoe zij in een gezonde balans gebracht kunnen worden om tot een werkelijk volhoudbare samenleving te komen.

Rudie Jansman, mede organisator van het grootste kennisfestival van Nederland, over deze avond:

Damaris slaagt erin om deelnemers te raken waardoor ze op een hele persoonlijke manier gaan nadenken over de ‘abstracte’ begrippen vrijheid, gelijkheid en samen en wat dat in de praktijk voor hun organisatie en hen persoonlijk betekent”

 

Economy Transformers in 2017

Lieve mensen,

Het jaar is alweer een aantal weken oud. Het kernteam kwam alweer bijeen om te praten over 2017, ook vond er alweer een bijeenkomst van de academie plaats, alleen een nieuwsbrief verscheen nog niet. Bij dezen.

We wensen iedereen…

 

waar zijn we mee bezig….

  • een bijeenkomst voor ET-ers van het eerste uur
  • een fondswervingscampagne om ET academy online mogelijk te maken
  • het ontwikkelen van een ET academy online
  • elke drie maanden Het Vuuratelier
  • opzetten ET pioneers
  • organiseren van twee- en driedaagsen voor bedrijven

 

 

 

 

Werkweekend Ardennen

door Damaris Matthijsen

Met zeven mee-bouwers aan Economy Transformers (mensen van de Schaal) gingen we op expeditie. We stelden ons tot doel te werken aan de vraag op welke manier wij de volgende fase van ontwikkeling in willen gaan. De pioniersfase sluiten we af, we zijn op zoek naar een vorm die onze groei aankan. We krijgen behoefte aan meer structuur en wellicht ook een nieuwe (juridische) vorm. Tijdens een heerlijke twee-daagse in de Belgische Ardennen hebben we daarom de zes dimensies op onze eigen organisatie betrokken. Om uit te zoeken welke uitgangspunten wij zelf op elk van de zes dimensies hebben en welke vorm daarbij hoort. We werkten er hard aan en het deed ons goed. Het maakt ons tot een hechter team. Ook was het mooi om zo met zijn allen aan de verdere invulling van onze IK BEN te werken. We onderzochten daarbij wat we wel zijn en wat we ook niet zijn. We merken dat ET als organisatie steeds meer in het midden komt te staan, met daar omheen een kring van mensen, die de kern van ET draagt en waartoe een ieder zijn eigen verhouding kan vinden. Vanuit deze verbinding kan een ieder zijn of haar unieke bijdrage leveren aan het mooier en sterker maken van het geheel. Vanuit deze verbinding kunnen we elkaar steeds beter vertrouwen en ruimte geven zodat ieder het zijne kan toevoegen. Het weekend voelde als een sterke bekrachtiging en de potentie van ET inspireerde ons allen.

De resultaten van dit weekend, aangescherpte uitgangspunten op elk van de zes dimensies, zullen we na verwerking met jullie delen. Maar voorlopig is het werk in constante verandering. Een mooi en verbindend proces en we zijn benieuwd wie daar in te toekomst allemaal nog meer onderdeel van uit gaan maken.

Aanwezigen: Jac, Henry, Damaris, Ferdinand, Marcel, Aurora en Jayne

De coöperatieve beweging en de zes dimensies

door Damaris Matthijsen

etlogoklein

Coöperaties zijn in. Ze poppen als paddenstoelen uit de grond. Een coöperatie lijkt een krachtige organisatievorm waarmee de beweging van sociale vernieuwers van onderop een geaccepteerd juridisch gezicht krijgt. Geluiden die ik hoorde tijdens de dag van de coöperatie in Manifesto, Amsterdam waren: “democratiseren van de economie”, “de beweging waarin we de economie weer van ons maken”, “de wens om van veel kleine coöps één grote wereldwijde coöp te maken, bottom-up, door de mensen zelf van binnenuit georganiseerd”. Kortom: het omvormen van de bestaande orde door de coöperatieve samenleving, mijns inziens een stoere en grootse ambitie, daar hou ik wel van.

De energie die ik die dag voelde was goed: energiek en vol zin. Er waren veel nieuwsgierige mensen, niets van neerslachtigheid over de wereldpolitiek en de net gekozen Donald Trump. Hier werd stevig gebouwd aan nieuwe samenlevingsvormen, zo ervaarde ik.

Peter van Lutterveld en ik hielden een workshop, over De Fruitmotor, een coöperatie i.o. in Rivierenland, de Betuwe, zie www.defruitmotor.nl. We onderzochten de huidige fruitketen, waar knelt het en: hoe kan de coöperatie ervoor zorgen dat consumenten niet meer op de tribune zitten te kijken naar het spel tussen overheid en bedrijfsleven maar dat zij zich als “parsument” opstellen, als participerende consument? Een nieuw woord voor mij. Ik was nog gebleven bij de “prosument”, de producerende consument. Dus hoe gaat de consument participeren, was de vraag. Er kwamen veel ideeën vrij. Bottom line was voor mij: laat het vanuit de mensen ontstaan, zorg dat het ergens werkt met een paar mensen en laat het van daaruit groeien, van mond tot mond. In de taal van de zes dimensies is dat de energie van de dimensie Aarde, natuurlijke groei en natuurlijke maatvoering, laat het initiatief landen in de gemeenschap, begin vanuit het kleine.

Na afloop fietste ik naar huis met de gedachte: “Vóór de coöperatie zijn, lijkt zoveel simpeler. Gewoon een vorm kiezen en daarvoor gaan. Waarom doe ik dat niet? Waarom is wat Economy Transformers brengt lastiger om uit te leggen? Is het niet makkelijker om gewoon op de coöperatie-trein, de circulaire economie-trein of de sociocratie-trein te springen?

Zo doordenkend, rijden er heel wat treinen steeds sneller de vernieuwing in. Juich ik dat van harte toe? Aan de zijlijn sta ik zeker niet. Wel is mijn bijdrage een andere dan zomaar op treinen springen. Ik zoek geloof ik naar motieven en drijfveren, naar de onderliggende krachten die een vorm zoeken. Ik wil helder krijgen wat er gewild wordt als er een coöperatie wordt gecreëerd, of deel-economie of sociocratie. Ik wil niet gewoon doen, ik wil weten waarom, hoe en wat. Wat zijn de verbanden, wat de nieuwe eenzijdigheden? Ik wil kunnen uitleggen en funderen. Wat is integraal vernieuwend? Wat is te marginaal dan wel weer te één dimensionaal? Ook wil ik me kunnen bewegen en elke situatie opnieuw bekijken: wat is hier nodig? Wat wordt hier gevraagd? Welke concrete vormen geven uitdrukking aan de idealen van deze mensen in die situatie. Ik wil niet vanuit een vorm of een beweging werken, maar vanuit bewustzijn. Elke keer weer opnieuw. Dit is de impuls van waaruit ik denk en doe. Dat is ook wat we oefenen in de academie van Economy Transformers. Dat is wat ik doe als Economy Transformers Solutions. Ook dan zou ik bij de coöperatie uit kunnen komen, maar wellicht ook op nog iets anders, iets nieuws. Als Economy Transformers zelf zitten we midden in het proces van zoeken naar de juiste vorm die bij ons past, we zijn er nog niet uit.

De zes dimensies helpen bij het zoeken naar de juiste vorm. Ze helpen je te kijken en je bewust te worden waarnaar en van waaruit je zoekt. Bewustzijn op elk van de zes dimensies helpt om het DNA van de organisatie te verankeren. Een van de dimensies is organiseervormen waarbinnen je kan kiezen voor een coöperatieve structuur. Deze zal zich op een bepaalde manier congruent moeten verhouden tot de ambities en uitgangspunten op de andere 5 dimensies Ik BEN, dialoog, eigendom, waardevorming en Aarde, het geheel. Met andere woorden: ook een coöperatie vraagt erom inhoudelijk en met ambities geladen te worden, de vorm “an sich” is niet zaligmakend. Als ik om me heen kijk, dan zie ik genoeg ontspoorde coöperaties. Het zijn wellicht de uitgangspunten op elk van de dimensies van een organisatie die in een congruente vorm terechtgekomen, maken dat er iets verandert en dat de coöperatie tot zijn recht komt en ook werkelijk doet waarvoor zij bedoeld is. Het helder krijgen van deze uitgangspunten, de verlangens, de gewenste verandering, om er vervolgens de juiste vorm bij te zoeken, dat is wat wij als Economy Transformers doen.

En daarom spring ik niet zomaar op een rijdende trein.

Graag help ik mensen en organisaties om hun ambities helder te krijgen op elk van de zes dimensies. Om vervolgens te zoeken naar een organisatievorm die daaraan congruent is. Wat mij betreft is de coöperatie een vernieuwingsimpuls binnen de dimensie organiseervorm die de moeite waard is om te volgen en mee te experimenteren.

Ik kom graag met jullie in gesprek over dit blog. De website is hiervoor nog niet toereikend dus graag je reactie naar damaris@et-solutions.nl.

Alle goeds,

Damaris

Welkom

Iedereen is een Economy Transformer. Simpelweg omdat we allemaal deel uitmaken van één wereldwijde economie waarin iedereen produceert, distribueert en consumeert, de één wat minder, de ander wat meer. De manier waarop we produceren, distribueren en consumeren vormt onze samenleving en dus ook onze economie. Zo gezien heeft niemand geen invloed op de verdere ontwikkeling ervan.

Economy Transformers ontwikkelt gereedschappen (tools, zeggen we ook wel eens) waarmee mensen en bedrijven helder kunnen krijgen wie ze zijn en wat ze willen. En hoe ze hun inzichten (hun ‘ik ben’, zeggen we ook wel eens) vervolgens op een sociaal vernieuwende en/of economie omvormende manier kunnen verwerkelijken. Economy Transformers heeft dus geen kant en klare oplossing voor allerlei maatschappelijke vraagstukken. Wel helpt Economy Transformers mensen en bedrijven hun specifieke antwoorden te vinden en te verwezenlijken. Omdat Economy Transformers gelooft in co-creatie. In de kracht en creativiteit van elk individu. Dat elk individu zijn of haar specifieke bijdrage heeft te leveren aan de verdere ontwikkeling van onze samenleving. In verbinding met zichzelf, zijn medemensen en de aarde.

Nieuwe website!

Het werk aan de nieuwe website lijkt maar traag te vorderen. Dat heeft verschillende redenen.

  • Grondig doordenken
  • Structureel toekomst bestendig bouwen
  • Ontwikkeling van een ‘backend’ voor Et’ers

Ondertussen gebeurt er wel heel veel en gaat Damaris aanstaande donderdag ET solutions inhoud overzetten.