DeelGenootschap

Vanaf eind 2017 vormt Economy Transformers zich om tot DeelGenootschap. Een organisatievorm met haar wortels in de nieuwe tijd gebaseerd op liefde en vertrouwen. Dit betekent voor Economy Transformers het volgende. Wat betekent dit voor onze manier van organiseren:

We hebben een bronorgaan ingericht: Damaris en Jac vormen met elkaar het bronorgaan dat de opdracht heeft de intentie van Economy Transformers te voeden, behouden en beleefbaar te maken voor alle mensen die binnen Economy Transformers actief willen zijn en daarbuiten.

We organiseren op regelmatig terugkerende momenten een schaalbijeenkomst met als doel om mensen binnen Economy Transformers met de bron te (her)verbinden en met elkaar. Deze schaalbijeenkomsten zijn open voor mensen die actief zijn binnen het DeelGenootschap.

Mensen die zich gedurende enige tijd tot in het handelen verbinden met Economy Transformers vragen we om een verbintenis aan te gaan met het DeelGenootschap en dit met een ritueel te bekrachtigen. Zo zorgen we ervoor dat mensen de plek innemen die zij zelf in willen nemen en dat we dat van elkaar weten.

Besluiten worden door de initiatiefnemers/probleemeigenaren zelf genomen op basis van de adviesprocedure. Dit geldt voor iedereen in de organisatie, ook voor de mensen van het bron orgaan.

Als brug naar de gewone wereld hebben we een Fonds op Naam bij de Iona Stichting waarop belastingvrije giften welkom zijn. Daarvoor zijn wij de Iona Stichting erkentelijk. Economy Transformers Business  Solutions en Economy Transformers Academy beheren tot nog toe aparte zakelijke rekeningen.