bondgenoten

In het werkveld van Economy Transformers zijn steeds meer mensen en organisaties actief. En dat is inspirerend. Economy Transformers gaat graag verbindingen aan met mensen die in dezelfde stroom staan om daar waar zinvol en mogelijk met elkaar samen te werken en elkaar te versterken ten behoeve van de gedeelde intentie.

Het Veerhuis
Het Veerhuis is samenwerkingspartner van Economy Transformers op veel gebieden met veel raakvlakken. Damaris zit als mede oprichtster in het bestuur van de Uno Foundation, de stichting die het juridisch beheer van het Veerhuis heeft. Henry is lang betrokken geweest in de kerngroep van Economy Transformers. Van het Veerhuis zijn ruim 80 mensen aandeelhouder. De UNO Foundation heeft haar intentie geformuleerd op elk van de zes sleutels waarmee zij een mooi praktijk voorbeeld is voor wat wij als Economy Transformers met elkaar willen neerzetten. En zij stelt haar prachtige locatie aan de Waal ter beschikking aan Economy Transformers activiteiten waaronder de Academie.

Het Village Trade Center in het Veerhuis is ook opgericht door Henry Mentink. Het kleine zusje van het http://www.villagetradecenter.nl/WTC, bedoelt om de veerkracht in dorpen zichtbaar te maken en te versterken. Het concept is bedoeld om de wereld over te gaan dus als je een VTC in je dorp wilt oprichten neem dan contact op met Henry.

De Uno box, ontwikkeld binnen het Veerhuis. Wil je een projectplan voor je plan of organisatie schrijven vanuit het zo binnen zo buiten principe en vanuit eenheid, laat je dan inspireren door de Uno box.

Het Groene Brein, Antoine Heideveld. Antoine ondersteunt onze beweging en waar logisch en mogelijk ondernemen we projecten samen . Vanuit Business Solutions is het project Radicale Ketenvernieuwing gestart; een multi stakeholder project om meer radicale vernieuwingen door te denken en in de praktijk te brengen. We zetten hier de zes sleutels voor transitie in bij de analyse van de huidige keten en de oplossingsrichtingen. Mocht je willen aanhaken, neem dan contact op met Damaris.
November 2017 heeft de academie haar nieuw ontwikkelde sociale onderzoeksmethode getest in het netwerk van het Groene Brein.

 

Greenleaf Center for Servant-Leadership Europe Graag gaan wij een partnerschap aan met Het Greenleaf Center for Servant-Leadership Europe dat organisaties en individuen ondersteunt en inspireert bij de ontwikkeling, implementatie en gefundeerde impact van de principes van Servant-Leadership. Zij beogen de ontwikkeling van duurzame, humane, gezonde en succesvolle organisaties en zetten Dienend-Leiderschap om in concrete acties voor een positief en blijvend resultaat.