geschiedenis

Eerste begin
Economy Transformers is begonnen in 2009 onder de naam Economie Herijkt binnen in eerste instantie de gelederen van de Club van Rome waarvoor Damaris Matthijsen door Tineke Lambooy in het bestuur was gevraagd. Damaris liep rond met serieuze ambities actie te ondernemen op het gebied van het fundamenteel doordenken van nieuwe uitgangspunten voor de economie toen de mogelijkheid zich voordeed een masterclass nieuwe economie te ontwikkelen voor een event van de Club van Rome. Deze introductie gaf Damaris de mogelijkheid een rondgang door Nederland te maken langs diverse professoren waaronder Hans Opschoor, Irene van Staveren en Bob Goudswaard bij wie Damaris haar ambities toetste. Allen gaven het belang van haar ambitie aan en benadrukten tegelijkertijd ook welk een opgave ze zichzelf stelde.

Met behulp van de stuurgroep waarin Alide Roerink, Ignaz Anderson en Caroline van Leenders zitting namen en met aan onze zijde Herman Wijffels als beschermheer, werd al snel duidelijk dat de ambities van Damaris een eigen ruimte verdiende buiten de reeds bestaande kaders van de Club van Rome om.

En zo werd Economy Tranformers geboren, met een Fonds op Naam bij de Iona Stichting waarmee wij onafhankelijk konden opereren. De naam danken we aan Herman Mulder waarvoor wij hem nog steeds dankbaar zijn. We houden van de activiteit van mensen die erin doorklinkt. De economie omvormen doe je zelf!

De reis die we aflegden
Er ontstond een kernteam met wie we rond de ovale tafel van Herman Wijffels vergaderden over de eerste te nemen stappen. Frank Heckman van Ambassy of the Earth werd onze proces begeleider en met hem stippelden we een route uit. Na een flink aantal dialoog sessies door het hele land om te peilen of er animo was voor een dergelijke gezamenlijke aanpak organiseerden we base camp.