lezing en begeleiding zorgboerderij de Naoberhoeve

Binnen de reeks ‘nieuwe economie’ die op de zorgboerderij de Naoberhoeve werd georganiseerd heb ik een lezing/workshop mogen geven. Om het niet abstract te laten blijven werkten we die avond direct al met een concrete vraag van de Naoberhoeve: hoe meer bezoekers van de Naoberhoeve (winkel, zorg) te betrekken bij het hart van het bedrijf. Hoe krijgen we het eigenaarschap

gedeeld? Daaronder bleek een IK ben vraag te liggen die te maken heeft met de overdracht van de oude maten naar de nieuwe maten. En het gevoelde eigenaarschap van de maten zelf daarin. Naar aanleiding van deze sessie werd ik gevraagd twee keer terug te komen om een sessie te begeleiden rondom de ‘ik ben’ van de nieuwe maten helder te krijgen, te onderzoeken hoe iedereen op het erf zich daartoe verhoudt

en hoe de verdere invulling op de zes sleutels er nu uitziet, wat daarin de uitgangspunten zijn en wat er vandaar uit nog mag gebeuren. Zodat steeds duidelijker wordt wat het gezamenlijk streven is en wat daarvan de consequenties zijn voor hoe je uiteindelijk heel praktisch met elkaar wilt werken. Een mooie vraag, dank voor jullie wens dit met mijn ondersteuning te willen uitzoeken. De sessies waren rijk en intens en leverde in korte tijd veel inzichten op over wat hen bindt en welke plek iedereen daarin graag inneemt. En dan komt natuurlijk het hele vraagstuk nog van het concreet en praktisch maken.