Oriëntatiedag

Oriëntatiedag Economy Transformers Academy | Lent

img
zaterdag 1 juli 2017
Inloop: 10:30 | Aanvang: 11:00 | Einde: 16:00
Woongemeenschap Eikpunt, LentInformatie

Zaterdag 1 juli is er een oriëntatiedag voor ET academy, een academie voor samenlevingskunst.

Tijdens de dag maak je kennis met de docenten, mogelijke mededeelnemers en de werkwijze van Economy Transformers. In feite is de oriëntatiedag een bijeenkomst van de academie in het klein. Aan de oriëntatiedagen nemen ook altijd één of twee huidige deelnemers aan de academie deel.

Dit is het programma:

10.30 uur ontvangst met koffie/thee en lekkers,

11.00 uur welkom (Jac Hielema)

 • voorstelronde: innerlijk weerbericht: hoe zit je erbij?
 • oefening: balans tussen Ik ben en Aarde & tussen geven en nemen
 • inleiding: de impuls van de academie
  – voor wie doen we het? op welke behoefte gaan we in?
  – wat doen we?
  – wat is de stip aan de horizon?
  – hoe ziet dat eruit in het 1ste, 2de en 3de jaar?
 • gesprek: vragen & antwoorden

13.00 uur lunch (zelf meenemen graag)

14.00 uur vrij, gelijk & samen (Damaris Matthijsen)

 • inleiding vrij, gelijk, samen als vormende principes van samenleving
 • oefening: vrij vs samen
 • oefening: een vrij, gelijk, samen-opstelling

15.00 uur pauze

15.15 uur gesprek en afronding

 • praktische informatie
 • kosten
 • hoe aan te melden en wat dan?
 • intake-gesprek
 • contract

16.00 uur afscheid

Aan de opleiding kunnen maximaal twaalf deelnemers meedoen. Mochten er zich meer dan twaalf mensen aanmelden, dan beginnen we een tweede groep.

Aan de oriëntatiedagen kunnen maximaal dertig mensen deelnemen. Mochten ook daar zich veel meer mensen aanmelden, dan plannen we een nieuwe dag.

Dus, graag aanmelden als je wilt komen.

We verheugen ons op mooie oriëntatiedagen.

hartelijke groeten,

Jac Hielema & Damaris MatthijsenAanmelden

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor dit evenement. Het is voor de organisatie prettig om te weten hoeveel mensen er in ieder geval komen.