Vuuratelier

Vier de seizoenswisseling in Varik

img
dinsdag 21 maart 2017
Inloop: 15:00 | Aanvang: 15:30 | Einde: 21:00
Het Veerhuis, VarikInformatie

Op 21 maart van 15.00 uur tot 21.00 uur vindt in Het Veerhuis in Varik weer een Vuuratelier plaats. Behalve de vuurceremonie waar we afscheid nemen van de winter en de lente verwelkomen, kun je er (weer) kennismaken met activiteiten van Economy Transformers. Damaris vertelt wat ET doet en Jac geeft workshop over de geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens. Ook zal Henry Mentink van Het Veerhuis in Varik een workshop geven.

Dit is het programma:

15.00 uur inloop en welkom
15.30 uur de inmiddels traditionele 14de vuurceremonie. We danken de winter en spreken wensen uit voor het voorjaar.                    Onze vuurmeester is Frank Heckman.
17.00 uur netwerken, buffet (soep, broodjes en salade).
18.30 uur Enkele korte plenaire talks.

19.00 uur Keuze uit twee workshops:

Geld en geduld (Jac Hielema, Economy Transformers)
Het slijk der aarde, de steen der wijzen, het omvormen van lood tot goud, geld als vertrouwen, ooit offerde het volk een kalf aan de goden uit dankbaarheid voor vrucht en vlees dat de aarde voortbracht. Het offeren vormde zo een soort van vereffening voor de “prestaties” van de goden. Late
r stonden priesters toe dat mensen uit hout een beeltenis sneden van een kalf om dat te offeren. In zekere zin was dat de eerste munt. Weer later voerden priesters vanuit de tempels geld in de vorm van boekhouding in om overzicht te houden over de productie en consumptie van het volk. Geld kreeg toen een spiegelfunctie. Nog weer later verscheen geld in de vorm van gouden en zilveren munten, kerven in een stok, leertjes of papiertjes als ruilmiddel.

Hoe ontwikkelden de geldvormen zich verder?

Tot op de dag van vandaag is het geld niet uit ontwikkeld. Denk aan de blockchain, de bitcoin en de vele lokale muntsoorten die overal ontstaan. Vanuit welk bewustzijn ontstaan die vormen van geld? En je zo inlevend in de ontwikkeling van het geld, waar gaat het naartoe? Waar zou het naartoe kunnen gaan als we het geld met steeds meer bewustzijn verder ontwikkelen?

Tijdens de workshop vertelt Jac Hielema in drie kwartier in grote lijnen de geschiedenis van de bewustzijnsontwikkeling van de mens en de verschillende vormen van geld die bij elk van de verschillende bewustzijnsfasen horen. Om vervolgens met de deelnemers het gesprek aan te gaan welke volgende bewustzijnsstap nodig is en hoe het geld zich zou kunnen ontwikkelen.

Het Grenswisselkantoor tussen Hemel en Aarde (Henry Mentink, Het Veerhuis)
Als je geld goed 
investeert, word je rijk. Zal dat in de toekomst ook zo zijn? Is “rijk worden” aan herbezinning toe? We willen toch liever rijk zijn in geluk; de Hemel op Aarde. Een illusie of zullen we gewoon beginnen met bouwen? Dit Grenswisselkantoor zet het geld om in een munteenheid van de Hemel op Aarde. Maar wat is die munteenheid? Henry Mentink zal dit toelichten en vertellen dat er een nieuwe kijk op geven van geld en goede doelen nodig is. Immers in de Hemel op Aarde is er geen geld meer en goede doelen bestaan ook niet meer.

20.30 uur plenaire afronding
21.00 uur Afsluiting

Kosten
Deelname is van harte gratis. Voor het gebruik van de ruimte, de consumpties vragen we een vrijwillige bijdrage.

Locatie en aanmelding
Het Vuuratelier wordt gehouden in Het Veerhuis, Waalbandijk 8 te Varik. Parkeren graag aan de overkant van de dijk bij de grote boom.

GRAAG (verplicht) aanmelden via contact o.v.v. Vuur Atelier. Jouw naam bewaren we dan voor het eeuwige archief van deelnemers aan dit VuuratelierAgenda