Tweede bijeenkomst

10.00 – 11.00 uur welkom, gespreksronde o.a. over de ontbijtoefening tegelijkertijd het beleven van jezelf als individu versus die ene wereldwijde economie c.q. jezelf als deel van die ene wereldwijde economie

11.00 – 13.00 uur het innerlijke vast punt (Jac Hielema)

De vorige bijeenkomst was vooral inleiding. We ervoeren onszelf enerzijds als fysiek organisme (zintuigelijk waarneembaar) dat wordt bepaald door natuurwetten en anderzijds als geest (innerlijk beleefbaar) dat zichzelf lijkt te bepalen. Tegelijkertijd verlangen we naar eenheid, naar heel zijn, naar eenwording van geest en materie. Hoe? Om daar inzicht in te krijgen, moeten we mijns inziens eerst inzicht krijgen in het verkrijgen van inzicht überhaupt. Of anders gezegd: om te onderzoeken wie of wat in ons nu eigenlijk wil als het iets wil, moeten we op zoek naar de oorsprong van onze gedachten over onszelf en de wereld. Waar komen de ideeën en begrippen vandaan? Immers op basis van ideeën en begrippen nemen we besluiten, nemen we ook initiatieven, richten we ons leven in, grijpen we in in de wereld. Hoe ontstaan die ideeën en begrippen? Tijdens dit blok gaan we kijken of we de oorsprong van onze ideeën en begrippen kunnen waarnemen of ervaren. Ook zullen we onderzoeken of die oorsprong de innerlijke grond is waarin we onszelf kunnen wortelen, van waaruit we onze verdere ontwikkeling in eigen handen kunnen nemen.

13.00 – 14.00 uur lunch, zelf lunch meenemen graag

14.00 – 16.00 uur vervolg zes dimensies (Damaris Matthijsen)

Tijdens de eerste bijeenkomst introduceerde Damaris de door de Economy Transformers ontwikkelde zes dimensies (Ik ben, dialoog, eigendom, organisatie, waardebepaling en aarde) als middelen om helder te krijgen wat je nu eigenlijk wil en hoe je dat wat je wil in de wereld kunt zetten. We hebben ermee gewerkt en geoefend als privé persoon. Tijdens deze bijeenkomst gaan we m.b.v. de zes dimensies onderzoeken of een onderneming congruent is, uit één stuk. We gaan in ieder geval de academie zelf m.b.v. de zes dimensies doorlichten. Als er voldoende tijd is kunnen we ook andere casussen onder de loep nemen.

16.00 – 17.00 uur bespreking

Tijdens de eerste bespreking hebben we een begroting opgesteld van 9000 euro. Tijdens deze bijeenkomst zullen we brainstormen over hoe we, voor zover we het niet zelf financieren, de begroting kunnen financieren. Marcel zal deze keer de voorzitter zijn. Behalve dit agendapunt bepaalt hij de verdere agendapunten.

17.00 – 19.00 uur avondmaaltijd

De maaltijd wordt door Aurora en Marcel (voor)bereid. Rond 18.00 uur zullen we die gezamenlijk gebruiken.

19.00 – 19.30 uur zingen onder leiding van Conny (Conny jij zou toch muziek meenemen?)

19.30 – 21.30 uur Van vóór Christus tot na Crowdfunding, een college over de geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens. Deze keer gaan we dieper in op het oude Egypte en Soemirië, toen de mensen nog leefden in het zogenoemde mythische bewustzijn. Ik zal vertellen hoe de maatschappij toen was georganiseerd en hoe de economie toen functioneerde en wat de rol van het geld toen was. Ook zullen we kijken wat we van het oude Egypte kunnen leren, welk bewustzijn wij hebben te ontwikkelen om de huidige wereldwijde economie om te vormen tot een rechtvaardige zichzelf steeds weer vernieuwende economie. In het eerste uur zal ik vooral vertellen, na de pauze is er ruimte voor vragen en gesprek.

Eerste bijeenkomst

10.00 – 11.00 uur welkom, voorstelronde

11.00 – 13.00 uur inleiding initiatiefkunde (Jac Hielema)

Een goed initiatief (of voorwaarde scheppende en ondersteunende activiteit voor initiatieven van anderen) komt voort uit een zeer bepaalde innerlijke bron. Deze eerste dag beginnen we met het lokaliseren van die bron. Door heel bewust gezamenlijk een gedachtengang op te bouwen, zullen we de elementen verkennen die tot die bron zouden kunnen leiden.

Je hoeft geen aantekeningen te maken van dit onderdeel van de dag. Alles wordt opgenomen en kan achteraf opnieuw beluisterd worden.

13.00 – 14.00 uur lunch, zelf lunch meenemen graag

14.00 – 16.00 uur inleiding zes dimensies (Damaris Matthijsen)

de Economy Transformers ontwikkelden de zogenoemde zes dimensies (Ik ben, dialoog, eigendom, organisatie, waardebepaling en aarde). Damaris zal ons door middel van oefeningen vertrouwd maken met deze zes dimensies en hoe die kunnen worden gebruikt om jezelf te gaan beleven als een scheppende (om)vormende kracht in de samenleving zoals die nu is.

16.00 – 17.00 uur bespreking

Elke zaterdag van bijeenkomst zullen we een uur de tijd nemen om praktische zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de academie te bespreken. Iedereen kan agendapunten indienen. Leerdoelen kunnen bijgesteld worden, eigen initiatieven kunnen ingebracht worden enzovoorts. Deze eerste bijeenkomst zal ik de begroting voor dit scholingsjaar presenteren. Gezamenlijk zullen we bespreken hoe we de begroting kunnen financieren. Ook kijken we of Het Veerhuis een geschikte locatie is, of dat we naar een andere locatie zoeken. Tot slot zullen we bespreken hoe we de avondmaaltijden zullen verzorgen. (Deze eerste keer bereid ik de avondmaaltijd voor, vraag echter om hulp van de aanwezigen.)

17.00 – 19.00 uur avondmaaltijd

De maaltijd wordt door mij (voor)bereid. Rond 18.00 uur zullen we die gezamenlijk gebruiken.

19.00 – 20.00 uur dansen, muziek, zingen

20.00 – 22.00 uur Van vóór Christus tot na Crowdfunding, een college over de geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens.

meenemen:

Behalve onbevangenheid en benieuwdheid, raad ik je aan om gemakkelijke en lekkere kleren aan te doen en een mooi aantekenboek mee te nemen, een goede pen en misschien ook potloden. Je lunch ook zelf meenemen graag.

Nieuwe website!

Het werk aan de nieuwe website lijkt maar traag te vorderen. Dat heeft verschillende redenen.

  • Grondig doordenken
  • Structureel toekomst bestendig bouwen
  • Ontwikkeling van een ‘backend’ voor Et’ers

Ondertussen gebeurt er wel heel veel en gaat Damaris aanstaande donderdag ET solutions inhoud overzetten.