Economy Transformers Academy

Economy Transformers Academy heet binnenkort School voor Samenlevingskunst. Zij is bedoeld voor iedereen die samen wil werken en leven op basis van gelijkwaardigheid. Vanuit liefde voor het werk.

Is de School voor Samenlevingskunst iets voor jou?
Durf je niet het werk te doen waar je van houdt omdat je bang bent daar te weinig geld mee te verdienen? Zou je deel willen uitmaken van een organisatie of gemeenschap op basis van gelijkwaardigheid? Voel je onmacht om van betekenis te kunnen zijn voor de samenleving? Dan is de School voor Samenlevingskunst iets voor jou.

wat leer je er?
Je ontwikkelt er je bewustzijn van toeschouwer naar deelnemer. Van iemand die overleeft vanuit angst voor het bestaan naar iemand die leeft vanuit liefde voor het (samen)leven. Je maakt er je levens- en werkdoelen helder en streeft naar de vervulling ervan. Je voorziet je ermee in je bestaan. Gedragen door een gemeenschap waar je als co-creator deel van uitmaakt.

tijd en rust
De School voor Samenlevingskunst is een plek waar je tot rust kunt komen in de bedding van een groep. Terwijl de wereld juist om actie roept, vertraag jij je denken en handelen. En neem je de tijd om je liefdevol te verdiepen in jezelf, de ander, de samenleving in het algemeen en de economie in het bijzonder.

waarom vertragen?
Om tot doorvoelde en doorleefde inzichten te komen. Om er vervolgens krachtig, in verbinding en door jezelf bepaald weer uit te komen. Een plek ook waar je leert om liefdevol om te gaan met de tegenstellingen van het leven. Ze als samenlevingskunstenaar humorvol te doorzien, als kracht in te zetten en ermee te spelen: geest/materie, mannelijk/vrouwelijk, individu/gemeenschap, cultuur/economie, capaciteit/behoefte, vrij/samen enzovoort.

deelnemersvoorwaarden
Om deel te kunnen nemen aan de school is voorkennis op wat voor vlak dan ook niet nodig. Uitgangspunt ben jij en hoe jij hier en nu denkt, voelt, leeft en doet in de levens-, leer- en werksituatie zoals die hier en nu is. Wel voel je een verlangen om je idealen helder te krijgen en die alleen of samen met anderen te verwerkelijken en ben je bereid te reflecteren op je eigen denken en handelen, je liefdevol uitéén te zetten met je geldsituatie en om samen met je mededeelnemers een veilige bedding te vormen waarin alles onderzocht, uitgesproken en gedaan kan worden om jezelf te kunnen ontwikkelen tot samenlevingskunstenaar.

duur en tijden
De opleiding tot samenlevingskunstenaar kan je drie aaneengesloten leerjaren volgen. Je komt eens per maand een zaterdag van 10 uur tot 21.30 uur bij elkaar in Het Veerhuis in Varik en volgt een ochtend-, middag- en avondblok. In totaal zijn er dertig bijeenkomsten. Een lunch neem je zelf mee. De avondmaaltijden worden verzorgt door Het Veerhuis. Bovendien krijg je toegang tot de School voor Samenlevingskunst online waar je alle lessen nog eens na kunt lezen en alle oefeningen nog eens voor worden gedaan. Ook vind je je huiswerkopdrachten online. De docenten garanderen de kwaliteit van de inhoud. Jij bent verantwoordelijk voor de diepgang van de opleiding, je haalt eruit wat je erin stopt.

Aan het einde van elk jaar vindt een evaluatiegesprek plaats waarin duidelijk wordt voor jezelf of een volgend leerjaar op de School voor Samenlevingskunst is wat jij nodig hebt dan wel zin in hebt. Voordeel is dat je dus niet vooraf hoeft te weten of de hele opleiding iets voor je is.

inhoud van de opleiding
Tijdens de opleiding verdiep je je liefdevol in jezelf en jouw levenssituatie (mens) en de economie en samenleving (wereld). Je ontwikkelt je non-duaal (intuïtief) denken en het bewustzijn dat alles wat je doet er ook toe doet (deelnemersbewustzijn). Ook ontwikkel je aan de hand van ‘vrij, gelijk, samen’ en de zes sleutels (Ik ben, relatie, eigendom, organisatie, waardebepaling en Aarde) methodes om je te verdiepen in persoonlijke- en maatschappelijke vraagstukken die leiden tot doorvoelde en doorleefde (gemeenschappelijke) inzichten op grond waarvan je zekere besluiten kunt nemen met betrekking tot je levens-, leer- en werkdoelen.

in het eerste jaar doe je de volgende modules:

 • zo binnen/zo buiten,
 • vrij, gelijk, samen,
 • de zes sleutels,
 • levensloop,

in te tweede jaar:

 • maatschappelijk opstellingenwerk,
 • organisatievraagstuk; besluitvorming en deelgenootschap,
 • geld en eigendom,
 • levensloop

in het derde jaar vorm je met je mededeelnemers een (werk)gemeenschap waarin je je eigen leer- en werkdoelen stelt en elke wederzijds ondersteunt en helpt die te verwerkelijken in de situatie waarin je daar en dan leeft en werkt.

docententeam
In de school geven inmiddels vier mensen les. Van Jac en Damaris leer je over de toekomst, waar je naar verlangt en hoe je hier mede schepper van kunt zijn. Inge Knoope helpt je met het systemisch werken inzicht te krijgen in het maatschappelijke vraagstuk waar jij betrokken bij bent en hoe jij je daar op dit moment toe verhoudt, wat jouw rol daarin is. Zo kan ook helder worden welke belemmeringen mogelijk nog in de weg zitten om jouw droom tot werkelijkheid te laten worden. Marjon van Opijnen brengt lichaamsgericht werken in de school om wakker te worden voor wat je lichaam je te vertellen heeft over waar je naar verlangt en wat je daarin nog tegenhoudt. Voor meer informatie zie docenten.

wat krijg je ervoor terug?

 • een meer vervuld leven waarin je weet wat je te doen hebt en je je onderdeel voelt van een geheel,
 • je wordt onderdeel van het netwerk van Economy Transformers en Het Veerhuis; een beweging van mensen die ideeën ontwikkelen en initiatieven nemen die economie en samenleving vernieuwen. Onderdeel hiervan uitmaken kan kracht geven en een basis vormen,
 • een ontwikkelingsbeeld van jezelf. Je start met het doen van een ‘ontwikkelingsbeeldmeter’ die jou inzicht geeft in jou en je situatie op het gebied van bewustzijn, leef-, werk- en geldsituatie en persoonlijk welbevinden hierover. Door deze ‘meter’ elk jaar weer te doen, ontstaat een beeld van jouw persoonlijke ontwikkeling op die gebieden,
 • een bewijs van deelname na elk afgerond jaar.
 • je doet geen examens en je haalt geen diploma. Het leven is jouw examinator. Het zal je tonen of je je doelen ook weet te verwerkelijken of ze bij moet stellen.

persoonlijke begeleiding
Je begeleidt jezelf en elkaar. Online en life. Ook zullen de docenten Jac Hielema en Damaris Matthijsen je waarnemen en begeleiden. Tijdens de bijeenkomsten en tussen de bijeenkomsten door kun je altijd terecht bij elkaar en bij je docenten. Indien je extra begeleiding wenst, kun je daarover afspraken maken met de hoofddocent Jac Hielema.

studiefaciliteiten
De bijeenkomsten vinden plaats in Het Veerhuis in Varik, een prachtige locatie voor de activiteiten die je doet. Er is gelegenheid om te overnachten als je wilt. En verder krijg je als deelnemer aan de School voor Samenlevingskunst toegang tot de online leeromgeving van de academie. Online kun je de inhoud van de lessen nog eens nalezen en/of -luisteren. Bovendien staan daar alle oefeningen nog eens op een rijtje, inclusief filmpjes waarop ze worden voorgedaan. Ook staan daar de oefeningen die je thuis kunt doen om je bewustzijn te ontwikkelen, doorvoelde en doorleefde inzichten te verkrijgen en je uitéén te zetten met je angsten, gevoelens van onwaardigheid en twijfels aan de ene kant (zo binnen), en economische en maatschappelijke wetmatigheden aan de andere kant (zo buiten)

data van de bijeenkomsten 2018/2019
vrijdag 21 en zaterdag 22 september, en verder de zaterdagen 13 oktober, 17 november, 15 december, 19 januari 2018, 16 februari (beginweekend van de voorjaarsvakantie in een deel van het land), 16 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni

kosten*
de eerstejaars betalen een vast bedrag:

 • er zijn twee gesponsorde plaatsen beschikbaar **,
 • € 1200,– voor mensen met een kleinere beurs,
 • € 1800,– voor mensen met een grotere beurs

* alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief maaltijden tijdens de studiedagen.

** als je in aanmerking wilt komen voor een gesponsorde plaats, stuur dan je motivatiebrief met de reden waarom jij vindt dat je daarvoor in aanmerking komt plus motivatie voor de opleiding naar jac@economytransformers.nl.

nadere informatie en aanmelden
zie ‘informatie & aanmelden‘.

oriëntatiedagen en informatie-avonden
zie agenda hiernaast

tot slot
voor vragen of een afspraak kun je altijd bij mij terecht. Mail jac@economytransformers.nl of bel 06-14687873

hartelijke groet,

Jac Hielema
School voor Samenlevingskunst