Eerste bijeenkomst

10.00 – 11.00 uur welkom, voorstelronde

11.00 – 13.00 uur inleiding initiatiefkunde (Jac Hielema)

Een goed initiatief (of voorwaarde scheppende en ondersteunende activiteit voor initiatieven van anderen) komt voort uit een zeer bepaalde innerlijke bron. Deze eerste dag beginnen we met het lokaliseren van die bron. Door heel bewust gezamenlijk een gedachtengang op te bouwen, zullen we de elementen verkennen die tot die bron zouden kunnen leiden.

Je hoeft geen aantekeningen te maken van dit onderdeel van de dag. Alles wordt opgenomen en kan achteraf opnieuw beluisterd worden.

13.00 – 14.00 uur lunch, zelf lunch meenemen graag

14.00 – 16.00 uur inleiding zes dimensies (Damaris Matthijsen)

de Economy Transformers ontwikkelden de zogenoemde zes dimensies (Ik ben, dialoog, eigendom, organisatie, waardebepaling en aarde). Damaris zal ons door middel van oefeningen vertrouwd maken met deze zes dimensies en hoe die kunnen worden gebruikt om jezelf te gaan beleven als een scheppende (om)vormende kracht in de samenleving zoals die nu is.

16.00 – 17.00 uur bespreking

Elke zaterdag van bijeenkomst zullen we een uur de tijd nemen om praktische zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de academie te bespreken. Iedereen kan agendapunten indienen. Leerdoelen kunnen bijgesteld worden, eigen initiatieven kunnen ingebracht worden enzovoorts. Deze eerste bijeenkomst zal ik de begroting voor dit scholingsjaar presenteren. Gezamenlijk zullen we bespreken hoe we de begroting kunnen financieren. Ook kijken we of Het Veerhuis een geschikte locatie is, of dat we naar een andere locatie zoeken. Tot slot zullen we bespreken hoe we de avondmaaltijden zullen verzorgen. (Deze eerste keer bereid ik de avondmaaltijd voor, vraag echter om hulp van de aanwezigen.)

17.00 – 19.00 uur avondmaaltijd

De maaltijd wordt door mij (voor)bereid. Rond 18.00 uur zullen we die gezamenlijk gebruiken.

19.00 – 20.00 uur dansen, muziek, zingen

20.00 – 22.00 uur Van vóór Christus tot na Crowdfunding, een college over de geschiedenis van het geld in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens.

meenemen:

Behalve onbevangenheid en benieuwdheid, raad ik je aan om gemakkelijke en lekkere kleren aan te doen en een mooi aantekenboek mee te nemen, een goede pen en misschien ook potloden. Je lunch ook zelf meenemen graag.

Nieuwe website!

Het werk aan de nieuwe website lijkt maar traag te vorderen. Dat heeft verschillende redenen.

  • Grondig doordenken
  • Structureel toekomst bestendig bouwen
  • Ontwikkeling van een ‘backend’ voor Et’ers

Ondertussen gebeurt er wel heel veel en gaat Damaris aanstaande donderdag ET solutions inhoud overzetten.