Economy Transformers Business Solutions

Wil jij een radikale pionier zijn in het veld van de transitie? Worstel jij met vragen hoe jij jouw meervoudige winst en waardecreatie voor elkaar kunt krijgen en vraag jij je af waar je nog in kan verbeteren? Loop je vast in je ambities en lukt het je niet daar de juiste vormen voor te vinden?
Dan kan ik je wellicht een stapje op weg helpen.

Graag ga ik met je in gesprek om de vraag helder te krijgen en met elkaar te besluiten welke route daar het beste bij past. Dat kan zijn; paar persoonlijke coachingsgesprekken vooraf tot een in-company begeleidingstraject, van sessies met een team tot sessies door de organisatie heen.
En wellicht loop je rond met een maatschappelijk vraagstuk waarom heen we gezamenlijk een social change lab kunnen bouwen. Ik ben van veel markten thuis, bel me maar!

Kern van wat ik doe heeft te maken met het congruent maken van je ambitie en de gekozen vorm daarbij. En het congruent maken van de verschillende ambities onderling. We hebben verleerd om te denken vanuit een integraal systeem waarbij alles op alles inwerkt en doorwerkt. Vaak lossen we een probleem in dezelfde hoek op zonder te kijken wat oorzaken en consequenties zijn binnen de rest van het systeem. Om een voorbeeld te geven. Het nieuwe werken beoogde mensen centraal te stellen. Ruimte te maken voor eigenheid, talentontwikkeling en capaciteiten van mensen. Maar als dit niet wordt doorvertaald naar nieuwe besluitstructuren en een ander manier van eigenaarschap creëren dan verworden dit soort ambities snel tot loze kreten. De onderzoeksvraag is steeds: ‘wat stel ik aan ambitie vast, welke uitgangspunten wil ik hanteren en wat betekent dit voor de structuren die er nu zijn waarin deze ambitie ook bedding krijgt?’.

In mijn begeleiding maak ik vaak gebruik van de door Economy Transformers ontwikkelde zes sleutels voor transitie. Een blikrichting die snel inzicht geeft in de verschillende ambities en de uitgangspunten zoals die er nu zijn. En daarmee leggen ze ook bloot waar verlangen naar verandering leeft en waar de eerste stappen gezet kunnen en mogen worden.

Economy Tranformers Business Solutions is in 2012 gestart vanuit mijn samenwerking met Marjon van Opijnen waarmee ik samen werkte aan het Leaders for Economic Change programma. Wij werken nog steeds op diverse maatschappelijke vraagstukken samen zoals het Eigentijds Eigendom van Grond project en Radikale Ketenvernieuwing. Ik beschik verder over een uitgebreid netwerk van trainers met wie ik samenwerken mocht dat voor de opdracht nodig zijn.

Economy Transformers Business Solutions onderschrijft de intentie van Economy Transformers