diensten

Graag onderzoek ik samen met jou je persoonlijke, organisatie of maatschappelijke vraag. In dit gesprek wordt helder wat ik voor je kan betekenen en of ik dat alleen zal doen of met een van mijn collega’s uit mijn netwerk.

Als wij samen aan het werk gaan levert je dat het volgende op:
– je hebt meer helderheid gekregen over je ambities in relatie tot de nieuwe economie en samenleving,
– je ambities kloppen onderling met elkaar,
– je weet wat de consequenties zijn van je ambitie voor de vormen en structuren in je organisatie en daarbuiten,
– je werkt daarmee aan het in lijn brengen van je verhaal, ‘zo binnen zo buiten’.
– je ziet de weg vooruit en de stappen die daar naartoe leiden, je krijgt helderheid over je prioriteiten.

Wat kan ik voor je betekenen?

Persoonlijke coaching
Ben jij die CEO die op de wip staat werk te maken van de transitie maar iets houdt je nog tegen? Graag heb ik, voordat ik in de organisatie actief ben, ook een aantal gesprekken met de CEO van een bedrijf, organisatie. Ruimte maken voor vernieuwing vraagt inzicht, moed en daadkracht op dit niveau. Om deze krachten te kunnen vrijmaken helpt een integrale blik op die transitie. En het doordenken van de consequenties ervan op alle vlakken van je organisatie en de context waarin je je bevindt. Graag onderzoek ik met jou waar mogelijkheden voor meervoudige waardecreatie liggen en wat mogelijkerwijs daarbij jou belemmerende overtuigingen zijn.

Workshop stappen maken in de nieuwe economie
Afhankelijk van de vraag gaan we met een specifiek thema aan de slag, actueel binnen jouw bedrijf of onderzoeken we een meer algemeen vraagstuk. Met behulp van de zes sleutels en / of vrij-gelijk-samen bekijken we wat er gaande is, welke ambities er zijn tot verandering en welke vorm daarbij past om het vraagstuk congruent aan te pakken.

Langdurige incompany verandertrajecten
Graag loop ik een stuk met jou en je organisatie mee op. We gaan daarin op zoek naar de antwoorden die jij en / of jouw  organisatie kan geven op de vraag hoe je kan toegroeien naar maximale meervoudige waardecreatie voor mens en Aarde. Wat kan dit voor jullie zijn, wat heb je daarin te doen, welke eerste stap kan je op die weg zetten, welke heb je al genomen en kunnen we je helpen daarover beter te communiceren? Legio vragen waar we graag samen met jou een proces voor ontwerpen. Schroom niet contact met ons op te nemen als je aanvoelt dat er een vraag is. Vaak kan een buitenstaander sneller zien wat er speelt dan als je er middenin zit.

mijn focus: bedrijven die te maken hebben met een overname / opvolgingsvraagstuk. Mijn ervaring is dat dit een natuurlijk moment van transitie is. Naast alle financiele en waarderingsvragen is er ook het vraagstuk van overdracht van de identiteit en de vorm waarin het bedrijf jaren gefunctioneerd heeft. Voor de zittende partij is het van belang om nog zo goed mogelijk over te dragen wat ooit de bedoeling was van het bedrijf en waarbij de nieuwe partij zich dit denken eigen zal willen maken en daar tegelijkertijd ook zijn eigen verhouding toe wil vinden. Vaak is er ruimte om zaken anders aan te pakken. Eigendomsverhoudingen en besluitvormingsstructuren kunnen in deze fase opnieuw tegen het licht gehouden worden.

Begeleiding bij het opzetten van een DeelGenootschap
Economy Transformers en het Veerhuis hebben het DeelGenootschap ontwikkeld als moderne organisatievorm die haar fundamenten in de nieuwe economie heeft. Gebaseerd op vertrouwen met een eigentijds denken over eigendom en besluitvorming. De website is in ontwikkeling. Graag help ik jou met het opzetten van jouw DeelGenootschap

Organiseren van multi stakeholder processen rondom systemische en maarschappelijke vraagstukken
Vanuit onszelf en op verzoek zetten wij graag verandertrajecten op in de vorm van een multi stakeholder proces of een Communitie of Practice. Dit doen we wanneer a) het vraagstuk organisatie overstijgend is en b) het vraagstuk systemisch van aard is waardoor het hele veld van betrokkenen aanwezig moet zijn wil er beweging komen in het vraagstuk. Denk bijvoorbeeld aan de situatie van het grondeigendom en het vraagstuk van radicale ketelvernieuwing.
Heb je zelf een overstijgend systemisch vraagstuk en wil je onderzoeken of wij daarin iets voor je kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

lezingen/panel/workshops/dagvoorzitterschap
Graag draag ik aan jouw evenement / congres / seminar / viering bij door het geven van een lezing, panelgesprek en/of een workshop. Ideaal is het geven van een lezing opgevolgd door een workshop waarin mensen de ruimte krijgen hun eigen handelingsperspectief te zien.
* meervoudige waardecreatie, nieuwe businessmodellen
* de oprichting van Economy Transformers, ET als beweging, haar ambities en het zoeken naar vorm
* de zes sleutels als bril om de transitie te begrijpen en te versnellen
* vrij-gelijk-samen om de onderliggende drijfveren van mensen en de geworden structuren in de samenleving te doorzien en weer gezond in te kunnen richten
* relatie zo binnen zo buiten, systeemverandering en menselijk bewustzijn vanuit de praktijk en de ervaring benaderd,
Ik zing en trom graag als inleiding van mijn presentatie om de toehoorders in hun hart aan te spreken voordat we het over nieuwe economie gaan hebben.

Ik ben te boeken via diverse bureaus:
Zij spreekt, Artiest.nu en het grootste kennisplatform van Nederland.