partners

 

In het werkveld van Economy Transformers Business Solutions zijn steeds meer mensen en organisaties actief. En dat is inspirerend. Graag deel ik met jullie die organisaties waar ik een relatie mee onderhoudt, die mij ïnspireren, waar ik actief mee samenwerk of nog anders.

Economy Transformers
Onze moederorganisatie van waaruit wij ontstaan zijn en waaraan wij de basis van ons gereedschap te danken hebben; de zes sleutels voor transitie. Ik ondersteun de activiteiten van Economy Transformers door workshops te geven tijdens openbare kennismakingsbijeenkomsten, door in de kerngroep actief te zijn, door mijn activiteiten in afstemming op het geheel te ondernemen en financieel door 10% van mijn inkomsten aan haar af te dragen.

Het Veerhuis
Samenwerkingspartner van Economy Transformers op veel gebieden met veel raakvlakken. Ik zit als mede oprichter in het bestuur van de Uno Foundation, de stichting die het juridisch beheer van het Veerhuis heeft. Andersom zit Henry in de kerngroep van Economy Transformers. Van het Veerhuis zijn ruim 80 mensen aandeelhouder. De UNO Foundation heeft haar uitgangspunten geformuleerd vanuit de zes dimensies waarmee zij een mooi praktijk voorbeeld is voor wat wij als Economy Transformers met elkaar willen neerzetten. En zij stelt haar prachtige locatie aan de Waal ter beschikking aan Economy Transformers activiteiten.

Het Village Trade Center in het Veerhuis is ook opgericht door Henry Mentink. Het kleine zusje van het WTC, bedoelt om de veerkracht in dorpen zichtbaar te maken en te versterken. Het concept is bedoeld om de wereld over te gaan dus als je een VTC in je dorp wilt oprichten neem dan contact op met Henry.

Het Groene Brein, Antoine Heideveld. Antoine ondersteunt onze Economy Transformers Academy & Business Solutions activiteiten. Wij zijn samen het project Radicale Ketenvernieuwing gestart; een multi stakeholder project om meer radicale vernieuwingen door te denken en in de praktijk te brengen. We zetten hier de zes sleutels voor transitie in bij de analyse van de huidige keten en de oplossingsrichtingen. Mocht je willen aanhaken, neem dan contact met me op.

Marjon van Opijnen

Met Marjon werk ik reeds sinds 2012 samen op diverse projecten. Zij is onderdeel van het docententeam op de Academie en met haar begeleid ik diverse projecten zoals het Eigentijds Eigendom van Grond project en het project Radikale Ketenvernieuwing dat we samen met het Groene Brein hebben opgezet en uitgevoerd.

Greenleaf Center for Servant-Leadership Europe

Graag gaan wij een partnerschap aan met Het Greenleaf Center for Servant-Leadership Europe dat organisaties en individuen ondersteunt en inspireert bij de ontwikkeling, implementatie en gefundeerde impact van de principes van Servant-Leadership. Zij beogen de ontwikkeling van duurzame, humane, gezonde en succesvolle organisaties en zetten Dienend-Leiderschap om in concrete acties voor een positief en blijvend resultaat.