Portfolio

  • Samen met Meneer de Leeuw - Damaris is door Meneer de Leeuw gevraagd om een workshop te geven in het kader van een door hen georganiseerde leerreis voor twintig ambtenaren uit zeven gemeenten in Noord Holland. Doel van de reis was het bezoeken van twee leerplekken die symbool staan voor de veranderende samenleving en waarbij een duidelijke vraag uit de samenleving … "Samen met Meneer de Leeuw" verder lezen
  • Drieluik bij FMO - ET solutions verzorgde voor FMO eind 2014, begin 2015 een drieluik ‘geld en transitie’ met als doel FMO-ers kennis te laten nemen van de bewegingen in de samenleving op dit gebied. We programmeerden drie totaal verschillende middagen rondom hetzelfde thema. De eerste middag werd verzorgd door Harry te Riele die breed inzoomde op het transitiedenken in zijn algemeenheid en … "Drieluik bij FMO" verder lezen
  • Rafael Stichting - In januari 2015 hebben Edward de Boer en Damaris Matthijsen een twee daagse training mogen verzorgen voor de Rafael Stichting. Een van de grootste zorginstellingen in Nederland. Zij vroegen onze ondersteuning bij de (door) ontwikkeling van de winkels die als centraal doel hebben om een leer-werkplek te zijn voor de mensen waar de Rafael Stichting … "Rafael Stichting" verder lezen
  • Eigentijds Eigendom van Grond - In opdracht van Bodem + en betaald door Rijkswaterstaat, Jos Verheul, voeren Damaris en Marjon van Opijnen vanuit ET solutions een project uit dat we de naam Eigentijds Eigendom van Grond hebben meegegeven. Het is een social change lab waarbij 30 mensen selectief uitgenodigd zijn uit het veld van grond en eigendom. Een vaste kerngroep … "Eigentijds Eigendom van Grond" verder lezen
  • Rapucation - Johan t’Hart, oprichter Rapucation Rapucation kwam met een groei vraag naar ET solutions toe. Hoe kan Rapucation door ontwikkelen vanuit waar ze nu staat, met meer mensen die dragende kracht willen zijn. Damaris en Johan hebben een aantal 1 op 1 gesprekken gehad met elkaar en er zijn twee sessies in groter verband geweest. We … "Rapucation" verder lezen
  • Ivo Brautigam - Dank voor een ongelooflijk bijzondere en inspirerende avond vorige week woensdag. Mooi hoezeer jij uit je innerlijke bevlogenheid en vakinhoudelijke kennis mensen weet mee te voeren in een nieuwe wereld van omgaan met onze aarde vanuit je holistisch economisch perspectief! Je verhaal en filosofie hebben me geraakt, vooral hoe je aantoont vanuit de dubbele lemniscaat … "Ivo Brautigam" verder lezen
  • Masterclass zinvol leiderschap, Breda - Op 30 januari 2017 mocht ik een masterclass houden binnen de reeks van zes bijeenkomsten over ‘zinvol leiderschap’. Ik verhaalde over het ontstaan van de zes dimensies, wat ze kunnen betekenen in de praktijk en hoe bij de verdere invulling van de zes dimensies het handig kan zijn om de organiserende principes ‘vrij gelijk samen’ te … "Masterclass zinvol leiderschap, Breda" verder lezen
  • multi stakeholderproject radikale ketenvernieuwing - Antoine Heideveld van het Groene Brein en ik hebben het initiatief genomen om een multi stakeholder proces op te starten rondom het probleem van de ketens. Marjon van Opijnen en ik hebben de begeleiding van de werksessie op ons genomen. Ons insziens gaan oplossingen niet ver genoeg dan wel zijn ze te eenzijdig, te veel … "multi stakeholderproject radikale ketenvernieuwing" verder lezen
  • lezing en begeleiding zorgboerderij de Naoberhoeve - Binnen de reeks ‘nieuwe economie’ die op de zorgboerderij de Naoberhoeve werd georganiseerd heb ik een lezing/workshop mogen geven. Om het niet abstract te laten blijven werkten we die avond direct al met een concrete vraag van de Naoberhoeve: hoe meer bezoekers van de Naoberhoeve (winkel, zorg) te betrekken bij het hart van het bedrijf. … "lezing en begeleiding zorgboerderij de Naoberhoeve" verder lezen
  • Masterclass budgetting universiteit Leiden; 21 century skills programma - 25 oktober 2017 Seren Dalkiran: “Damaris Matthijsen gaf de workshop ‘Budgetting’ met het thema (value) voor de Skills Academy door de Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden waarbij studenten experimenteren met nieuwe vormen van leren binnen het hoger onderwijs (21st century/transferable skills). Ze bracht hele vernieuwende perspectieven op het gebied van de ‘nieuwe economie’ tegenover oude … "Masterclass budgetting universiteit Leiden; 21 century skills programma" verder lezen